Granskningen av flodvågsinsatsen klar

Rapporten släpps på torsdag

NYHETER

Stockholm

Granskningen av hur regering och myndigheter klarade flodvågskatastrofen är klar.

- Vi har fått en tydlig bild av förloppet, säger kommissionens ordförande Johan Hirschfeldt.

Den första december klockan nio offentliggörs den omkring 500 sidor tjocka slutrapporten från Katastrofkommissionen. Presskonferensen i riksdagen kommer att följas med stort intresse, inte bara av journalister och drabbade svenskar. Flera ministrar och chefstjänstemän i departement och myndigheter riskerar hård kritik.

Ingen kommer att få läsa rapporten, det så kallade betänkandet, i förväg.

- Vi avser att först några minuter före presskonferenser överlämna betänkandet till regeringen och riksdagspartierna, säger Hirschfeldt.

Det är ett tecken på hur känsligt arbetet varit. Redan innan kommissionen tillsattes för tio månader sedan uppstod diskussioner om hur oberoende den skulle bli.

Strikt linje

Enligt Hirschfeldt så har regeringen inte fått någon underhandsinformation under arbetets gång.

- Vi har valt att hålla en strikt linje på den punkten.

Uppdraget har bland annat varit att "utvärdera hur riksdag, regering och de centrala myndigheterna" har agerat efter att tsunamin drabbade Sydostasien 26 december 2004.

Förutom tjänstemän har också ministrar, bland andra statsminister Göran Persson och utrikesminister Laila Freivalds frågats ut.

Hirschfeldt uppger att det inte förekommit några politiska påtryckningar för att påverka slutrapporten. På frågan om kommissionen har fått all den information man begärt, svarar Hirschfeldt:

- I stora drag så har uppdraget respekterats av myndigheter och myndighetsföreträdare.

Hård dom

Omkring 350 privatpersoner har lämnat sina synpunkter i intervjuer, i brev eller i e-post. Många av dem fäller en hård dom över utrikesdepartementet, UD.

"Den svenska handlingsförlamningen efter flodvågen var nästan värre än katastrofen, skriver en överlevande som hoppas att kommissionen inte är rädd att kritisera ansvariga i landets ledning.

Hirschfeldt vill inte kommentera om syndabockar kommer att pekas ut. I massmedia har kritik främst riktats mot utrikesministern och mot några chefer på UD. Ingen har officiellt förlorat jobbet på grund av flodvågsinsatsen. Dåvarande chefer för UD:s konsulära enhet och dess krisgrupp, Jan Nordlander och Christina Palm, är i dag ambassadör för mänskliga rättigheter respektive vice konsul i Phuket i Thailand.

Förtegen

Hirschfeldt är förtegen om kommissionens slutsatser.

Kritiken i massmedia har gällt UD:s oförmåga att ge information, sena beslut om hemtransporter och om sjukvårdsinsatser i Thailand, samt en kaosartad registrering av saknade.

De expertrapporter som beställts ger viss vägledning om vad kommissionen kommer att skjuta in sig på. Den hårdaste kritiken gäller evakueringen från Thailand. Enligt experterna blev sannolikt flera hundra svenskar kvar i flera dygn i onödan på grund av bristande analysförmåga och organisation i regeringskansliet. Dessutom hyrde staten in flygplan, som ansågs olämpliga för skadade, sannolikt på grund av"det politiska behovet av en synlig statlig insats".

De katastrofmedicinska experterna hävdar att skadade svenskars lidande kunde ha minskats om sjukvårdsinsatser i Thailand kommit igång tidigare. Kritiken riktas främst mot socialstyrelsens Enhet för krisberedskap.

Trots att kommissionens slutrapport inte är känd, så har UD och socialstyrelsen redan kritiserat experterna för bristande saklighet.

Peter Wallberg/TT

ARTIKELN HANDLAR OM