Miljögifter i fet fisk kan ge diabetes

Svenska forskare: Storkonsumenter av Östersjöfisk drabbade

NYHETER

Storkonsumenter av fet fisk som innehåller höga halter miljögifter löper ökad risk att utveckla diabetes.

Slutsatsen dras i en svensk studie publicerad i medicintidskriften Environmental Health.

Forskare vid institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet har undersökt kopplingen mellan fet Östersjöfisk innehållande höga halter miljögifter och typ 2-diabetes.

De mätte nivåerna av miljögifterna CB-153 och DDE, släkt med PCB respektive DDT, i blodet hos 196 män och 184 kvinnor i en fiskarbefolkning och undersökte hur många som var typ 2-diabetiker.

Klart samband

Gruppen fiskare och deras hustrur åt betydligt mer Östersjöfisk än befolkningen i allmänhet. Däremot skiljde sig konsumtionen, och därmed miljögiftsintaget, tiofaldigt inom gruppen.

Analyserna visade på ett klart samband mellan höga miljögiftshalter och diabetes i gruppen. Sex procent av männen och fem procent av kvinnorna var typ 2-diabetiker.

- Kopplingen kvarstod även sedan vi justerat för mängden kroppsfett, ålder och andra riskfaktorer som kan påverka resultatet, säger Lars Hagmar, professor i miljömedicin i Lund, till TT.

Liten studie

Han betonar att studien har sin begränsning eftersom det rör sig om en tvärsnittsstudie i en ganska liten grupp.

- Vi kan inte veta riktigt säkert i dag om det här bara uppträder vid en kraftig exponering eller om det är relevant för befolkningen i övrigt, säger han.

- För att utröna det krävs fler och större studier.

Lars Hagmar är noga med att påpeka att studien inte får tas som intäkt för att rata fisk på middagsbordet, om man följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

- Det är nyttigt att äta fet fisk. De positiva hälsoeffekterna överväger, det kanske även gäller hos medelålders och äldre som äter förorenad fisk.

P O Lindström/TT