Stockholm växer på alla kanter

NYHETER

Stockholm växer. Det senaste kvartalet har jobben, invånarna och bostäderna blivit fler.

Tyvärr har även konkurserna ökat.

Foto: MATTIAS CARLSSON
Det byggs fler bostäder i Stockholm.

Fler jobb

Fler Stockholmare har fått jobb. Men utbudet av arbetskraft har samtidigt blivit större - så arbetslösheten har inte gått ner.

Fler invånare

Flyttlassen går återigen till Stockholm, befolkningsökningen är den största på fem år. Men mest beror tillväxten på ett födelseöverskott.

Fler bostäder

Byggandet har ökat med elva procent jämfört med förra året. Stora byggprojekt har startats, bland annat i Vällingby och Hammarbyhamnen.

Fler besökare

Fler turister kommer till Stockholm. De svenska turisterna står för den största ökningen. Av de utländska besökarna kommer flest från Tyskland, USA och Spanien.

Fler konkurser

Konkurserna bland företagen ökar något. Fyra procent fler har gått i konkurs i jämförelse med året innan.

Anna-Karin Grenninger