Säpo: Fler brott mot homosexuella

NYHETER

Stockholm

Hatbrotten blir fler. Det gäller särskilt brott med homofobiska motiv. Säkerhetspolisen förutspår också att polisanmälningarna om sådana brott kommer att öka framöver.

På tisdagen presenterade Säkerhetspolisen (Säpo) sin årliga redovisning till regeringen över den polisanmälda brottsligheten med koppling till rikets inre säkerhet 2004. Till denna kategori räknas brott som rör främlingsfientlighet, antisemitism, homofobi, djurrättsaktivism samt brott av höger- och vänsterextrema grupper.

Fler homofobiska brott

Under 2004 gjordes 614 polisanmälningar om brott med homofobisk bakgrund. Det är en ökning med 117 procent jämfört med året innan. En del av ökningen förklarar Säpo med att man förfinat sina metoder att hitta i statistiken över de polisanmälda brotten. Men man konstaterar också att anmälningarna om homofobiska brott ökat kontinuerligt sedan 2000. Ökningen är också betydligt större än anmälningar med främlingsfientliga och antisemitiska motiv, framgår det av Säpo:s rapport.

- Ökningen har vi tolkat som en följd av att anmälningsbenägenheten ökat men vi kan inte utesluta att det är en faktisk ökning, säger Säpo-chefen Klas Bergenstrand.

Samhällsutvecklingen de senaste åren ser Bergenstrand som en möjlig förklaring till att fler homosexuella vågar anmäla brotten.

- Man upplever en ökad acceptans från samhället vilket kan ha lett till ökat självförtroende. Samtidigt kan denna synlighet ha provocerat homofober att agera, säger Bergenstrand.

Den klart största andelen av de polisanmälda brotten med homofobiska förtecken handlade enligt Säpo om allmän "vardagsrelaterad" homofobi. Vanliga brott var till exempel misshandel, ärekränkning och olaga hot.

Vänster- och högergrupper

Antalet anmälda brott med koppling till vit makt-miljö håller sig relativt konstanta sedan 2001. Däremot minskade anmälningarna betydligt under 2004 rörande den så kallade autonoma miljön. Med dessa begrepp menar Säpo grovt uttryckt, höger- respektive vänsterextrema grupper. De våldsbrott som de båda grupperingarna misstänks för är till största delen kopplad till våld grupperna emellan.

Säpo:s bedömning är att brott med antisemitiska motiv minskar.

- Men varje enskilt sådant brott är en mycket allvarlig företeelse. Det finns all anledning att fortsätta göra satsningar mot den typen av brott, säger Bergenstrand.

De senaste årens ökande trend av anmälningar efter djurrättsaktivisternas verksamhet bröts under 2004.

- Under året inriktade sig sådana aktiviteter mot framförallt en enskild uppfödare, säger Michael Johnson som är analytiker på Säpo.

Yvonne Moberg/TT Karl Vicktor Olsson/TT