Staten stäms för alkoholbeslag

342 som beställt alkohol via nätet kräver skadestånd

NYHETER

Staten stäms av 342 personer som beställt alkohol via internet och fått leveranserna stoppade av tullen.

Föreningen Grupptalan för privatimport inom EU, bildad i april, yrkar i Stockholms tingsrätt på skadestånd och anser att åtgärderna strider mot EG-rätten.

”Rättsligt felaktigt”

Alkoholen skulle fraktas till de klagandes hem av olika transportföretag. I talan står att den beslagtagits och förverkats på rättsligt felaktiga motiveringar, nämligen att det varit frågan om smuggling och/eller "föremål för skattebrott".

Föreningen anser att åtgärden strider mot EG-rättens artiklar om fri rörlighet för varor och tjänster i unionen. Svenska myndigheter har heller inte prövat rättsåtgärderna mot EG-rätten, skriver föreningen.

”Avbryt beslagen”

Vidare pekar föreningen på flera rättsavgöranden som den anser stödjer talan.

Eftersom det kan dröja innan det finns "rättskraftigt avgörande i denna tvist", innehåller stämningsansökan också ett yrkande om att tingsrätten snarast beslutar att staten avbryter beslagen fram till dess tvisten slutligt avgjorts.

Hur stort skadeståndet kan bli är oklart.

På onsdagen håller EU:s domstol muntlig förhandling om den svenska privatimporten av internetbeställd alkohol.

EU:s domstol avgör nästa halvår

TT

ARTIKELN HANDLAR OM