Mesta nätspriten slinker igenom

Men tullens beslag har ökat

NYHETER

Tullens beslagtar alltmer privatimporterad alkohol. Men fortfarande är det bara en försvinnande liten del av vin och sprit beställd via nätet som fastnar i tullen.

– Privatimporten växte sig stort under förra året på grund av domar i hovrätten. Men vi har blivit mer aktiva och tar en allt större del, säger Sune Rydén, ansvarig för tullens projekt mot internetsprit.

Förra året beslagtog tullen närmare 1500 liter privatimporterat vin. Fram till och med oktober i år låg siffran på drygt 4500 liter. Beslagen av sprit låg förra året på 3700 liter och hamnade fram till och med oktober i år något under den nivån eller på knappt 3600 liter.

Mest öl

Största ökningen gäller beslagen av öl som ökat från 245 liter förra året till drygt 13000 liter till och med oktober i år. Den stora ökningen är enligt Rydén lite förvånande eftersom fraktkostnaderna är relativt högre för ölet.

Hur mycket som privatimporteras totalt finns det inga säkra uppskattningar av. Företagen i branschen hävdar att tullens beslag bara utgör enstaka procent av den totala importen. Men de uppskattningarna ligger förmodligen i underkant eftersom det ligger i företagens intresse att framställa importen som närmast riskfri för kunderna.

På sina internetsajter framhåller företagen också domarna där hovrätter hävt tullens beslag av privatimporterad sprit.

Men om man antar att tullens beslag av sprit utgör 2 procent så hamnar den totala nätimporterade spriten på runt 180000 liter till och med oktober i år. Det motsvarar drygt 1 procent av Systembolagets spritförsäljning under samma period.

Promille

Gör man samma räkneoperation för vin och öl hamnar man på en import motsvarande några promille av Systembolagets försäljning.

Enligt Rydén jagar tullen inte den privatimporterade alkoholen aktivt. Men får man informationer från något håll att gå på så försöker man göra beslag antingen vid gränsen eller vid lager och omlastningsplatser.

Beslagen ligger tills vidare i konfiskationsmagasin i väntan på att EU:s domstol ska avgöra om det svenska förbudet mot privatimport rimmar med unionens regler eller inte. Om inte tvingas Sverige lätta upp importförbudet.

Nils Odén/TT