Stal en halv pudel - fick böter

NYHETER
...fick bara hälften

Lunds tingsrätt har dömt en man till villkorlig dom och 60 dagsböter för att ha stulit en pudel - som han bara delvis ägde.

Mannen köpte hunden tillsammans med sin fru . Efter att de två separerat mötte mannen deras gemensamma dotter när hon rastade pudeln. Han slet då åt sig hunden och skrev i ett brev till hustrun att han "befriat" pudeln, skriver Metro.

Rätten säger att han inte hade rätt att lägga beslag på hustruns del av hunden och fäller honom för stöld. (TT)