Rätten till hatets ord

Peter Kadhammar om domen som friar pastor Åke Green

NYHETER
Foto: MATHS BOGREN/PRESSENS BILD
FÄLLD, FRIAD - OCH FRIAD IGEN Pingstpastorn Åke Green höll sin predikan om homosexualitet den 20 juli 2003 i Borgholm. 29 juni 2004 dömdes Åke Green i Kalmar tingsrätt till fängelse för hets mot folkgrupp. Den 11 februari i år friades han av Göta hovrätt. Och i går friades Åke Greens predikan också i Högsta domstolen.

Yttrandefriheten är lätt och behaglig så länge alla tycker samma sak. Då kan vi förenas i försäkringar om att inget är viktigare än det fria ordet, som är en förutsättning för ett fritt samhälle.

Jag tänkte på det när jag läste följande:

"Likt fascismen i dess inledningsfas rör sig de ortodoxa judarnas företrädare med två begreppsvärldar - en inre för de invigda och en yttre salongsfähig; deras infiltrationstaktik går så långt att de inte ens skyggar för äktenskap med en icke-jude. Men under ytan är de fanatiska judar vilka vill göra sig till herrar över de landvinningar som västvärlden gjort under flera århundraden - utan att själva behöva anstränga sig. Som människor känner de sig överlägsna européer och amerikaner."

Då prövas yttrandefriheten

Det där är väldigt obehagliga ord som för tankarna till nazismen. Fast jag läste dem i en seriös svensk tidning i augusti.

Chockerande?

Men det är när obehagliga ord sägs som yttrandefriheten verkligen prövas.

Detta skriver jag med anledning av att Högsta domstolen i går friade pingstpastorn Åke Green för hans ökända homosexpredikan i Borgholm. Green begick inte brottet hets mot folkgrupp när han bland annat sa:

"...sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen."

Grövre och mer hetsande?

Till abnormiteter räknar Green homosexualitet.

Green sa mycket annat också, men orden om cancersvulsten är de som debattörer helst citerar, därför att de är så grova.

Är pastor Greens ord grövre och mer hetsande än det första citatet, det om ortodoxa judar?

Domen fick en extra laddning

Jag tycker inte det. Green talar i alla fall inte om en världsomfattande konspiration i vilken homsexuella fundamentalister planerar att förstöra våra samhällen.

Vilket av dessa yttranden borde förbjudas? Bägge? Det om judarna men inte det om homosexuella? Eller tvärtom?

Inget av yttrandena innehåller en direkt uppmaning till våld eller övergrepp mot judar eller homosexuella. I så fall vore det lätt: upphovsmännen skulle åtalas och dömas för hets mot folkgrupp. Men bägge citaten känns naturligtvis sårande för judar och homosexuella.

Det är det som är så svårt med yttrandefrihet.

Högsta domstolens friande dom fick en extra laddning eftersom Säpo samma dag kom med sin årliga rapport om hatbrott. Nyhetsbyrån TT satte rubriken: "Fler brott mot homosexuella".

Under 2004 ökade antalet polisanmälningar om brott med homofobisk bakgrund med 117 procent. Men bakgrunden tycks inte vara så många fler hatbrott, utan att Säpo förfinat sina statistiska metoder samt att de som utsätts för brott är mer benägna att vända sig till polisen än tidigare.

- Men vi kan inte utesluta att det är en faktisk ökning, sa Säpochefen Klas Bergenstrand i samma TT-telegram.

Från rubrikens tvärsäkra "fler brott" kom vi alltså några rader längre ner till att fler brott inte kan "uteslutas".

Om en så enkel sak som en rapport är svår att tolka för TT:s redaktörer, hur komplicerat är det då inte att tolka yttrandefriheten mot Åke Greens ord.

Högsta domstolen gör klokt i att citera några ord från Europadomstolen:

"Yttrandefriheten ... omfattar inte endast "information" och "idéer" som mottas positivt eller kan anses ofarliga utan också dem som kränker, chockerar eller stör staten eller någon del av befolkningen. Detta är de krav som ställs av den pluralism, den tolerans och den vidsynthet utan vilken inget "demokratiskt samhälle" kan existera."

Något vi ska vara glada för

Den slutgiltiga sanningen blir sällan fastställd i ett fritt samhälle, vilket är frustrerande för dem som anser sig besitta sanningen. Skribenten som jag citerade i början av artikeln, hon som skrev om judarna, skrev också om ett debattprogram hon deltagit i:

"Jag tog även upp ortodoxa judars strävan efter världsherravälde, vilket dock ströks ur programmet."

Nu är väl gränsen ändå nådd? Judiskt världsherravälde?

Artikeln stod att läsa i Dagens Nyheter den 13 augusti. Som många säkert gissat har jag bara satt in orden "ortodox jude" i stället för "islamist".

Yttrandefrihet är något som komplicerar våra liv. Det ska vi vara glada för.

Aftonbladet.se i går

Här är predikan

Peter Kadhammar

ARTIKELN HANDLAR OM