Trafik 390 gånger farligare än terror

Bara i USA dör lika många under 26 dagars trafik som 11 september 2001

NYHETER

London

Som invånare i västvärlden löper man nästan 400 gånger så stor risk att dö i en bilolycka som att dödas i ett terroristdåd. Det visar en studie gjord av forskare vid Otago University i Nya Zeeland.

Bara i USA dör lika många under 26 dagars trafik som under terroristattackerna den 11 september 2001, visar studien.

Forskarna, som presenterar sina resultat i tidskriften Injury Prevention, har kartlagt bilolyckor och terroristdåd under åren 1994-2003 i 29 länder i den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD.

Slutsatsen som forskarna drar är att beslutsfattare borde ta förhållandena mellan de två dödsorsakerna i beaktande när de beslutar om resurser till åtgärder för att rädda liv.

Under perioden har forskarna identifierat 3 064 dödsfall per år till följd av internationell terrorism i tio av länderna. Antalet döda till följd av trafikolyckor var i genomsnitt 390 gånger större.

I bilens förlovade land, USA, var antalet trafikdöda lägst i förhållande till terrordöda jämfört med de andra länderna. I genomsnitt rörde det sig om 142 trafikdöda per terrordöd enligt studien.

Flest trafikdöda per terrordöd, 55 300, hade Polen.

TT-Reuters