Frän USA-kritik i Pinters Nobeltal

”Invasionen av Irak var ett banditdåd”

Foto: scanpiX
Pinter var för sjuk för att resa till Stockholm. I stället höll han tal via videoinspelning, som visades på storbildsskärm.
NYHETER

Harold Pinter levererade som väntat en högst politisk Nobelföreläsning.

I stort sett hela talet var en brinnande anklagelseakt mot USA, och i synnerhet landets utrikespolitik .

Talet var inspelat i studio och visades på storbildsskärm i Svenska Akademiens lokaler.

Pinter kallade onsdagskvällens föreläsning för Konst, sanning och politik. Om konsten berättade han hur hans dramer oftast kommer till honom som ett enda ord, en mening eller en bild. Intimt förknippat med konsten är sanningen, menade han.

– Man får aldrig sluta söka efter sanningen. Det sökandet kan aldrig anstå, det får inte skjutas upp till morgondagen. Det måste man genast ta itu med, utan dröjsmål, sade Pinter.

Men politiker, fortsatte han, är inte intresserade av sanningen. De är intresserade av makt, och makten grundar de på att hålla folk okunniga.

– Därför är vi omgivna av en väldig gobeläng av lögner, som vi livnär oss på.

Rullstol och filt

Uppenbart tagen av sin sjukdom, sittande i en rullstol med en filt runt benen, fyrade han sedan av sin anklagelseakt mot USA. Speciellt kritisk var han mot USA:s utrikespolitik, sådan den sett ut sedan andra världskrigets slut. Han gick in i detalj på Nicaraguas öde, som han i många år varit engagerad i, och menade att USA:s agerande där var typiskt.

Pinter kallade den amerikanska utrikespolitiken för ”ett lysande, ja, virtuost och synnerligen framgångsrikt hypnosnummer”.

Naturligtvis var USA:s invasion av Irak det han ägnade mest tid åt.

– Invasionen av Irak var ett banditdåd och ett uttryck av flagrant statsterrorism, och den visar på ett totalt förakt för internationella rättsprinciper.

Bräkande lamm

Pinter kunde inte heller dölja sitt förakt för den brittiske premiärministern Tony Blair. Han beskrev USA:s relation till Storbritannien så här:

– Det (USA) har också haft sitt eget lilla bräkande lamm traskande efter i ledband, det patetiska och fogliga Storbritannien.

Var går gränsen för folkmord? undrade han retoriskt. Om hundratusen dödsoffer är en rimlig siffra, bör GeorgeW Bush och Tony Blair ställas inför Haagdomstolen, fortsatte han, och uppgav noggrant den brittiske premiärministerns adress: Downing Street nummer tio.

Kalle Dixelius/TT Spektra