Här är apans livs levande jättesläktingar

NYHETER

Kändisapan King Kong har hemliga släktingar på avlägsna öar.

Där härskar monstermössen och jättelemurerna.

På öar långt från civilisationen kan djurarter i lugn och ro utvecklas till enorm storlek utan hot utifrån.

– Det finns bevis för att det inträffar på grund av isolationen och avsaknad av konkurrens. Ju längre en ö är från fastlandet desto större potential finns för utveckling av nya arter, säger evolutionsexperten Sue Lieberman till Reuters.

Hollywoodapan slåss mot dinosaurier på en ö som också befolkas av gigantiska fladdermöss och insekter – något som inte är helt långt från verkligheten.

– Öar är fristäder för det unika och avvikande. De är naturliga laboratorier för extravaganta evolutionära experiment, säger författaren David Quammen.

Det finns flera exempel på ödjur som utvecklat det som experterna kallar ”gigantism”:

Komodovaranen är världens största ödla som kan väga upp till 250 kilo. Den finns på ett fåtal öar i Indonesien.

Monstermöss På den avlägsna Goughön härjar ”monstermössen” som gjort sig kända för att sluka albatrossungar levande. Mössen tros från början ha varit vanliga husmöss som liftat med båtar till ön och växt till tre gånger den vanliga storleken. Nu har de nästan utrotat bestånden av de stora fåglarna på ön.

Jättelemurer Madagaskar är samlingsplatsen för världens lemurer – som i extrema fall kan väga uppemot 100 kilo. Ön i indiska oceanen bröt sig fri från östra Afrika för mer än 100 miljoner år sedan. Där finns 10 000 växtarter, 316 olika reptiler och 109 fågelarter – varav flertalet endast existerar på Madagaskar.

Johan Edgar

ARTIKELN HANDLAR OM