Skidåkare sveptes med av lavin

Fortsatt lavinfara i svenska fjällen

NYHETER

Östersund

Två skidåkare utlöste en lavin i Tänndalen under nyårshelgen, men klarade sig oskadda.

- Att dras med i en lavin är en livsfarlig och våldsam resa, säger lavinexperten Stefan Mårtensson till TT.

De båda männen åkte utanför pistat område i Tänndalen i Härjedalen när lavinen utlöstes och en av dem sveptes med.

- Det ledde inte till skador, men generellt är det farligt nu att åka utanför pistat område. Det har fallit mycket snö och dessutom blåst en del, säger Maria Könberg, vakthavande befäl vid Östersundspolisen, till TT.

Lavinen var omkring 400 meter bred och gick längs den sydöstra sidan av Lillskarven. Fjällräddningen larmades, men mannen kunde ta sig ner på egen hand.

Ökad risk

Risken för laviner har ökat under nyårshelgen. På söndagen graderades både Bydalsfjällen och Ramundberget till en trea på den femgradiga skalan. På fem skidanläggningar som kontrolleras av Sveriges liftanläggningars organisation (SLAO) bedömdes risken som en tvåa och på tre en etta.

Om det fortsätter att snöa och blåsa är kommer lavinfaran sannolikt att öka.

- Man ska ta varningarna på stort allvar. Om man dras med i en lavin och begravs i snön är chansen att överleva mycket liten, säger Stefan Mårtensson, SLAO:s lavinexpert.

I motsats till i många andra länder är det skidanläggningarna som står för graderingen av lavinrisk i Sverige, inte en övergripande myndighet. Därför ska man utgå ifrån att varningen bara gäller inom anläggningens kontrollerade område och att lavinfaran sannolikt är högre utanför skidområdena.

- Det är mycket viktigt att lyssna på dem som kan området innan man ger sig ut. Säkrast är naturligtvis att hålla sig i pistade områden, säger Mårtensson.

Snö och vind

Det är många faktorer som ska samverka för att lavinfaran ska fortsätt öka. Mycket snö i kombination med hårda vindar och varierande temperaturer är en förutsättning för att lavinfarliga områden ska skapas. Men även gamla snölager kan plötsligt ge sig i väg om det finns svagheter som till exempel skarlager inne i snömassorna.

- Dessa lavinfaror är mycket svåra att förutse och de lokala variationer är mycket stora. säger Stefan Mårtensson.

Fakta: Lavinrisk i fjällen

Lavinrisk på söndagen på en skala från ett till fem:

Fakta: Att undvika laviner

Varg Gyllander/TT Marianne Ahlenius/TT