”Ukraina stjäl andra länders gas”

Ryssland stoppade leveranserna efter att Ukraina sagt nej till högre pris

NYHETER

Moskva

Gaskriget Ryssland-Ukraina gick in en ny dramatisk fas under nyåret.

Moskva verkställde sitt hot att stoppa gasen till Ukraina. Samtidigt anklagade ryssarna Kiev för att stjäla gas avsedd för andra länder.

På nyårsdagen stängde Ryssland av sina gasleveranser till Ukraina, sedan de båda länderna inte lyckats komma överens om priset.

Konflikten tycks också gå ut över Rysslands gaskunder i andra delar av Europa – inte så lyckat, med tanke på att Ryssland just denna dag tog över ordförandeskapet för G8-gruppen med ambitionen att framstå som en pålitlig energileverantör.

Det statliga ryska gasmonopolet Gazprom meddelade att det hade minskat sina leveranser till Ukraina med en fjärdedel – motsvarande Ukrainas egen tidigare import – sedan regeringen i Kiev vägrat gå med på att betala mer än fyra gånger mer än hittills.

Redan efter några timmar föreföll de minskade leveranserna ha fått konsekvenser längre västerut längs ledningsnätet. Ungern sade sig ha fått 25 procent mindre gas och där fick storkonsumenterna order om att så långt det är möjligt övergå till olja från och med måndagen.

Polackerna skrämdes till att genast minska sin gaskonsumtion med 14 procent, trots regeringens försäkran att det inte är någon risk för brist.

”Ukraina stjäl”

Västeuropa får 25 procent av sin gas från Ryssland, och cirka 80 procent av leveranserna kommer via Ukraina. EU säger sig inte räkna med någon brist men oroas av utvecklingen.

Gazproms talesman sade att om andra länder inte får avtalsenliga leveranser beror det på att Ukraina lägger beslag på en del av deras gas.

– Vi har uppgifter från fältet som visar att Ukraina har börjat att olagligt leda bort en del rysk gas avsedd för europeiska konsumenter, sade talesmannen.

Det ukrainska gasmonopolet Naftogaz anklagar Ryssland för att ägna sig åt en maktdemonstration som hotar Europa. Ryssland försäkrar att dess prispolitik helt följer företagsekonomiska principer, men i Ukraina anar man ett tydligt samband mellan de försämrade politiska relationerna mellan länderna och det ryska kravet på kraftigt höjt pris.

Varför skulle annars det lojala Vitryssland få behålla sitt låga pris? undrar ukrainarna.

”Virtuellt pris”

Ryssland har ögonen på sig under 2006, när landet ska leda rikemansklubben G8. Frankrikes industriminister François Loos säger till Reuters att ordförandeskapet förutsätter att Ryssland agerar ”ansvarskännande”.

Ukrainas president Viktor Jusjtjenko står fast vid att Ukraina är redo att betala betydligt mer än hittills, men inte omedelbart.

– Vi är beredda att betala... men det får inte vara något virtuellt pris, utan ett riktigt pris baserat på den europeiska modellen, sade Jusjtjenko efter ett långt krismöte i helgen.

Gazprom kräver 1800 kronor per 1000 kubikmeter gas av Ukraina. Tidigare pris har varit 400 kronor. Ukraina erbjöd 600 kronor, men det budet avvisade Gazprom.

Energiansvariga i EU-länderna håller krismöte på onsdag med anledning av gaskonflikten. På söndagen vädjade Tysklands, Italiens, Frankrikes och Österrikes energiministrar gemensamt till Ryssland och Ukraina att slå vakt om stabila leveranser.

Läs mer:

TT-Reuters