Släckta kyrkor ska spara pengar

NYHETER

En gudomlig plan ska spara el motsvarande mer än 20000 eluppvärmda villor.

Svenska kyrkan har presenterat en förslag på hur landets 3200 kyrkor ska kunna minska sin elförbrukning stort genom att släcka dem när de inte används.

-På grund av den debatt som varit ville kyrkorna se vad de kan göra, det finns en enorm potential. Kyrkorna står ofta tomma fem, sex dagar i veckan.

- De används främst på söndagar då industrin står stilla, säger energirådgivaren Lars Löfstedt till DN.

Aftonbladet