Adoptivföräldrar får alltid veta sanningen

NYHETER

Våldtäkt är en orsak till att mammor lämnar bort sina barn för adoption.

Men hur vanligt det är vet ingen.

På Adoptionscentrum, den största adpotionsföreningen i Sverige, får man ofta veta varje barns biologiska bakgrund.

De nya föräldrarna får alltid veta sanningen - oavsett om barnet är resultatet av en våldtäkt eller inte.

Hur många barn som kommer till genom ett övergrepp vet man inte.Bara att det förekommer.

-I länder som Sydafrika är det mer vanligt, men det finns ingen statistik över hur många det rör sig om, säger adoptionskonsulenten Sofia Faleskog.

I bakgrundsinformationen om den biologiska mamman uppges det om hon utsatts för övergrepp. Men det händer också att kvinnorna inte förmår berätta om det.

-Söker barnen upp sin mamma i vuxen ålder kan det bli en chock att få information om detta.

Sofia Faleskog ger inga generella rekommendationer för hur, eller om adoptivföräldrarna ska berätta för sitt barn om en våldtäkt.

Däremot upplever hon att de adoptivföräldrar som själva har accepterat den svåra bakgrunden förmår förmedla sanningen bättre till sina barn.

-Har adoptivföräldrarna undanhållit information kan det upplevas som ett svek.

Karin Östman