Liknande tak på arenor i Sverige

"Eftersatt underhåll kan vara svårt att upptäcka"

NYHETER

Olyckor som den i Bad Reichenhall kan hända även här.

Många idrottsarenor i Sverige har liknande takkonstruktion.

Byggforskare och Boverket är eniga om att den största faran ligger i bristande underhåll.

På papperet ser de svenska byggreglerna betryggande ut vad gäller taksäkerheten i stora arenor. De utgår från den värsta snömängden på 50 år och ovanpå det finns det ytterligare marginal. Dagens konstruktioner skiljer sig inte särskilt mycket från 1970-talets, men det är inte där problemet ligger, enligt Håkan Sundquist, professor på Tekniska högskolan (KTH).

– Byggnaderna måste underhållas och skötas om hela tiden. Materialet blir äldre, det kan gå sönder och det kan bli rörelser i konstruktionen, påpekar han.

Byggnadsnämndernas ansvar

Lars Göransson på Boverket, myndigheten som utfärdar de svenska byggreglerna, håller med.

– Vi skaffar hela tiden ny väderstatistik och ritar nya kartor, men underhållet är svårare att ha koll på.

Juridiskt är det byggherren som har ansvar för konstruktionen. Att underhållet av äldre byggnader sköts på rätt sätt ska dock övervakas av de lokala byggnadsnämnderna.

– De har ett tillsynsansvar för gamla byggnader men i huvudsak ägnar man sig nog åt nya byggnader. Det gör att eftersatt underhåll kan vara svårt att upptäcka, säger Lars Göransson.

Säkerhet mot ekonomi

Är det inte oroväckande?

– Så ser lagstiftningen ut och så har politikerna bestämt. Det pågår en översyn av pbl-systemet (plan- och bygglagen) och byggnadsnämndernas roll men ännu är inget bestämt.

Det forskas hela tiden runt om i världen om hållfasthet och nya material. Det är dock inte alltid säkert att den bästa lösningen kommer till användning när till exempel en ny idrottshall ska byggas, säger Håkan Sundquist.

– Det är alltid en kamp mellan säkerhet och ekonomi. De som bygger och konstruerar håller sig precis till de regler som finns. Det finns en lite otrevlig tendens att brist på kunskap skapar problem.

Översyn inleds

Han pekar på ett annat problem när det gäller olyckor som den i Bad Reichenhall: Forskarna får sällan ta del av olycksutredningen.

– Skador på byggnadsverk hamnar ofta i rättegångar och vad som egentligen inträffat blir inte allmänt känt. De brukar sluta med förlikning och man beslutar sig för att glömma det hela. Då blir det omöjligt att jämföra med liknande konstruktioner i Sverige.

Måndagens svåra olycka i Tyskland har dock redan lett till åtgärder i Sverige. I Mölndals kommun utanför Göteborg finns två ishallar med den platta takkonstruktionen.

– De är byggda på 1970-talet efter de regler som gällde då, men vi kommer att kontakta andra kommuner och sedan göra en översyn, säger Kjell Andersson, fastighetsförvaltare i Mölndals kommun till TT.

Björn Ewenfeldt/TT