Skatt minskade trafiken med 25 procent

Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX
Den nya trängselskatten innebar mindre trafik kring Stockholms innerstad. Vid Norrtull genomförde Motormännens riksförbund en protestaktion genom att visa på ett sätt att kringgå biltullarna.
NYHETER

När trängselskatteförsöket i Stockholm började på tisdagen minskade trafiken förbi betalstationerna med 25 procent.

Men siffrorna är ännu osäkra – och många valde avgiftsfria Essingeleden i stället.

Enligt Vägverket passerade 246000 fordon de 18 betalstationerna kring Stockholms innerstad 6.30–18.30, hela betalperioden, på tisdagen. Jämfört med måndag samma tid ger det en minskning med hela 25 procent på trängselskatten första dag. Försökets mål är 10–15 procent mindre trafik i rusningstid.

Birger Höök, projektledare på Vägverket, varnar dock för osäkra siffror. Många trafikanter ännu på helgledighet, och trafikantbeteenden ändras snabbt.

– Men en minskning har skett, det kan vi vara säkra på, säger Höök till TT.

Ännu är det också oklart hur många reella skattebeslut tisdagen leder till. Bland de 246000 fordonen som räknats finns också de kategorier som är undantagna skatt. Inte heller Lidingöbornas undantag är borträknade.

Tekniken fungerade

Först den 10 februari kan pålitliga siffror om trafikflödena komma.

Cirka 400000 transpondrar (dosa i rutan) – som ger en individuell radiosignal till betalstationerna – har skickats till trafikanter. Alla bilister – oavsett var de bor i Sverige – ska betala. Till dosan kan ett autogiro kopplas. Vidare fotograferas alla registreringsskyltar.

Enligt Höök hade cirka en tredjedel av tisdagens noterade fordon dosa. Fem–tio procent gick vidare till manuell granskning av fotografier.

– Vi har inte haft några som helst problem med tekniken under dagen, säger Höök.

Tidigare artiklar

TT