Långt kvar till lika lön

NYHETER

Trots att det var 25 år sedan som lagen om lika lön infördes har kvinnor fortfarande bara fyra femtedelar av männens lön.

Och på vissa områden ökar skillnaderna.

Inkomstklyftan mellan unga killar och tjejer har blivit större.

Unga mellan 16 och 24 hade lägre inkomster 2003 än 1991. Inkomstklyftan mellan pojkar och flickor har dessutom ökat. Det visar en undersökning som Statistiska centralbyrån gjort om ungas ekonomi.

Unga män har större tillgångar och lägre skulder än kvinnor. Det beror bland annat på att fler tjejer väljer att studera.

Men det är inte bara bland unga som det är orättvist.

Och inte bara mellan män och kvinnor. Inkomstskillnaderna mellan unga med svensk och utländsk bakgrund har också ökat.

Skillnaden syns i lönekuvertet

– Vi tänker hela tiden att vi lever i ett jämställt samhälle, men när man kollar närmare så gör vi ju inte, det märks på lönen. Vi har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader, kvinnor jobbar i det offentliga och män i det privata, säger Cecilia Åsberg, som är Sveriges första doktor i genusvetenskap.

I genomsnitt har kvinnor 83 procent av männens lön.

Detta trots att tjejer i högre grad än killar läser på högskola och universitet. 2003 examinerades nästan dubbelt så många tjejer som killar från högskolornas grundutbildningar.

”Det krävs mer guts”

– Många kvinnor tänker nog att det är mitt fel att jag inte har mer i lön. Men jag tror det krävs lite mer guts och modiga män, männen borde se över sin situation och göra något kollektivt, säger Cecilia Åsberg.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor har inte förändrats mycket de senaste 12 åren.

Men det är inte bara i lönekuvertet som ojämlikheten syns.

Kvinnor jobbar mer

Undersökningar som visar hur män och kvinnor disponerar sin fritid visar att männen gör en tredjedel av hemarbetet och kvinnorna gör resten. Samtidigt som kvinnorna jobbar på arbetsmarknaden i nästan lika hög grad som männen.

– En annan sån där gammal fördom som man hör ibland är ju ”jamen kvinnorna har ju inte jobbat lika länge”. Men det är ju inte sant, säger Cecilia Åsberg. Kvinnor har bara inte fått betalt för sitt jobb.

84 procent männen arbetar och 79 procent av kvinnorna. Kvinnor jobbar i deltid i högre utsträckning än män och det är oftast mamman som stannar hemma med barnen när de är små.

”Vi behöver inte mallarna”

När föräldrapenningen infördes 1974 stannade 0 procent av papporna hemma med barnen. 2003 tas 17 procent av dagarna ut av papporna.

– För att få någon ändring i samhället så tror jag vi måste prata mer om de mönster som finns för hur vi tror att tjejer och killar ska vara. Det behöver inte vara komplicerade saker, prata på fikarasten, säger Cecilia Åsberg.

Hon upplever att de flesta varken gillar eller tjänar på att bli instoppade fack.

– Det är konstigt att vi har kvar de här mallarna för jag tror inte att vi behöver dem. När man själv blir instoppad i ett fack av någon annan så skaver alltid kostymen.

Förändringar över en generation

Fakta om kvinnor och män

Några nyckelår

Karin Abrahamsson (karin.abrahamsson@ungtval.se)