Försvaret krymper

Färre värnpliktiga behövs

NYHETER

Försvaret har förändrats mycket det senaste året.

Flera regementen är under avveckling och färre värnpliktiga behövs.

Världen förändras och hotet mot Sverige ser annorlunda ut idag jämfört med för 20 år sedan.

– Det gamla hotet från Sovjet har försvunnit men nya hot som terrorism har kommit istället. Så vi har släppt den ensidiga synen att stå vid kusten och försvara Sveriges gränser, säger Michael Moore som är chef för Försvarsmaktens utvecklingsstab.

Tanken är att försvaret snabbt ska kunna åka ut när konflikter uppstår på andra ställen i världen. Men det betyder också neddragningar av personalen och antalet värnpliktiga.

Färre värnpliktiga

2004 ryckte 12 600 unga män och kvinnor in i lumpen, de tre kommande åren ska det bara bli 8 500 om året i snitt.

– Det blir ett nytt utbildningssystem och vi ska rekrytera fler till utlandstjänstgöring, säger Hugo Hökerberg på värnpliktssektionen.

Den nya utbildningen ska vara 11 månader lång. Sedan kan de värnpliktiga söka till en tredje termin som förbereder för internationell tjänst.

– Vi räknar med att rekrytera en tredjedel till den tredje terminen. Där får man bland annat lära sig köra nya typer av fordon och man får kunskap om förhållanden som råder på de platser man ska till, säger Hugo Hökerberg.

Insatserna utomlands kommer att göras under EU-flagg och på uppdrag av FN, men inte alltid som FN-missioner. I Afghanistan till exempel gjordes insatserna under ISAF-flagga (International Security Assistance Force). ISAF är en fredsbevarande styrka som leds av NATO.

”En helt ny värld”

Men det är inte bara av humanitära skäl som försvaret ska skicka förband utomlands.

– Ett hot kan komma snabbt och vi vill också förhindra att hotet sprids till Sverige. Det är en helt ny värld och vi påverkas även av det som händer på andra sidan jorden, säger Michael Moore.

Det senaste året har 10 förband lagts ned, bland annat i Strängnäs, Östersund och på Gotland.

Antalet anställda officerare har minskat från 12 000 till 10 000 och fler ska bort.

Ett par tusen jobb har dessutom försvunnit för de civilt anställda som jobbat på regementen.

Nya officerare

Sedan beslutet om nedskärningarna har inga nya officerare utbildats men till hösten tar man in en ny kull på 450 personer.

– VI behöver en föryngring bland officerarna, säger Michael Moore.

Hur har det senaste året varit?

– Det har varit stökigt. De som drabbas tycker förstås att det är jobbigt och trist att behöva flytta och byta jobb. Men försvaret berörs också av samhällsutvecklingen med ny teknik, och det leder till omläggningar av jobben.

Det nya försvaret

Militära begrepp

Karin Abrahamsson ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM