De tjänar miljoner på extra-knäcken

Sitter i styrelsen för bolag de ska granska

NYHETER

Flera regeringstjänstemän som ska förvalta statliga bolag knäcker extra som styrelseledamöter i bolagen.

På så sätt får de upp till 30000 kronor i extrainkomster varje månad.

- De sitter på två stolar samtidigt. Det är uppenbart olämpligt, säger riksrevisor Kjell Larsson.

Kritiken framförs bland annat i riksrevisionens årliga rapport.

- Risken är att man blandar ihop rollerna och inte vet om man ska se till bolagets bästa eller till ägarens bästa, säger riksrevisor Kjell Larsson.

Totalt handlar det om 12 topptjänstemän på näringsdepartementets enhet för statligt ägande.

Ska förvalta och kontrollera

De är anställda för att förvalta, utvärdera och i viss mån kontrollera verksamheten i statliga bolag.

För detta får de månadslöner på mellan 40 000 och 60 000 kronor.

Samtidigt har de satt sig i de aktuella bolagens styrelser och får arvoden på mellan 15 000 och 30 000 kronor i månaden för det.

Trots att riksrevisionen uttryckligen rekommenderat regeringen att stoppa extraknäcken, så fortsätter de.

Investerade 90 miljarder

Kjell Larsson är också mycket kritisk mot att näringsdepartementet inte för någon vidare dokumentation över beslut som rör de statliga bolagen:

- Vi brukar ta exemplet Vattenfall som investerar i Tyskland. Det går inte att hitta näringsdepartementets underlag för det beslutet. Och då handlar det om en investering på 35 miljarder kronor som till slut blev 90 miljarder.

Jonas Iversen är en av de 12 regeringstjänstemän som enligt riksrevisionen sitter på dubbla stolar.

Han är biträdande enhetschef och har en årslön från departementet på 588000 kronor.

Han kvitterar samtidigt ut 370000 kronor per år för sina sidouppdrag som styrelseledamot i Posten och Vin&Sprit.

- Det här är någonting som fungerar och har fungerat väldigt väl, säger han.

Ser du ingen konflikt i de här olika rollerna?

- Jo, det är möjligt att det finns spänningar. Men för att kunna utföra det här uppdraget och ge goda råd till ägaren så är det här aktiva styrelsearbetet ett kraftfullt och effektivt verktyg.

Riksrevisionen vill ha bort systemet med att förvaltare också sitter i bolagens styrelser.

- De har rätt att ha sin åsikt. De har emellertid inte ansvaret för verksamheten.

Richard Aschberg