Vaccin mot diarré kan rädda sjuka spädbarn

Hundratusentals barn dör av uttorkning varje år

NYHETER

Amerikanska och brittiska läkemedelsföretag kan ha hittat ett vapen mot rotaviruset, som varje år skördar en halv miljon spädbarns liv.

Rotaviruset orsakar diarré och kräkningar, vilket ofta leder till att barn i u-länder drabbas av dödlig uttorkning.

Det är två olika vaccin – Rotateq och Rotarix – som tagits fram på olika sidor av Atlanten, och de första försöken har gett mycket lovande resultat, skriver tidningen New Scientist. Enligt medicintillverkarna Merck och Glaxo Smith Kline, som står bakom vaccinen, har läkemedlen en effektivitetsgrad på mellan 85 och 98 procent, vilket anses mycket högt.

Testats på spädbarn

Rotateq testades på 68 000 spädbarn, mellan sex och tolv veckor gamla, i USA, Europa och Taiwan. Vaccinet skyddar mot de fem vanligaste typerna av rotaviruset och hade en effektivitet på 98 procent.

Rotarix är avsett att skydda mot den allra vanligaste typen av rotavirus och har testats på 63 000 spädbarn under sex veckors ålder, framförallt i latinamerikanska länder. Effektiviteten var 85 procent.

Kommande försök ska genomföras i Sydafrika, Bangladesh och Malawi.

Fick dras tillbaka

– Vaccinen kan ha en omfattande inverkan på hälsan hos barn i utvecklingsländer såväl som i i-länder, säger Roger Glass på det amerikanska smittskyddsinsitutet CDC till VOA News.

Årligen dör cirka en halv miljon barn, främst i u-länder, efter att ha smittats av rotavirus. Över hela världen måste årligen runt två miljoner barn vårdas på sjukhus på grund av viruset.

Ett tidigare vaccin – Rotashield – fick dras tillbaka efter att det visat sig ha kopplingar till en ovanlig men allvarlig åkomma i tarmarna.

De nya vaccinen har inte någon sådan koppling, enligt testerna.

Robert Triches