Ingen varning från UD

NYHETER

Utrikesdepartementet, UD, avråder än så länge inte från att åka till Turkiet.

– Vi har inga särskilda rekommendationer, säger Sofia Karlberg på UD:s pressjour.

Smittskyddsinstitutet anser att risken för att en svensk resenär skulle smittas av fågelinfluensa är minimal. Institutet menar dock att alla som besöker ett område där smittan finns bör följa de rekommendationer som gäller för att undvika smitta.

Sveriges ambassad i Ankara uppmanar alla resande i Turkiet att hålla sig väl informerade och följa utvecklingen i press, radio och tv, och inför resor kontrollera situationen med resebyråerna.

Läs mer: