Var tionde stödjer inte Lars Ohly

Omvald som partiledare – med stöd från 199 av 224 ombud

NYHETER

Göteborg

Drygt vart tionde ombud vid vänsterpartiets kongress stöder inte Lars Ohly som partiledare.

Han var ändå nöjd efter partiledarvalet.

Även om motkandidat saknades, så blev valet en värdemätare för Ohlys ställning. Han fick stöd från 199 av 224 röstande ombud.

Ohly tycker att resultatet var väntat och jämför med förra kongressen 2004. Då fick han 195 röster medan motkandidaten Alice Åström fick 30.

Denna gång drog sig den ende som var villig att utmana, Johan Lönnroth, ur sig i sista stund. Men partiets interna kritiker ville ändå visa sitt missnöje. Därför begärdes att valet skulle genomföras med rösträkning.

- Utan motkandidat blir det ganska poänglöst, bara en markering. Det kan inte tolkas på annat sätt än att man inte ville rösta på mig, säger Lars Ohly.

Nöjd med stödet

Men han var ändå nöjd med kvittot på hur många som stödjer honom och tog emot hyllningarna iklädd en t-tröja med texten "Jag hoppar inte av".

Att vart tionde ombud inte stödde honom kan bland annat bero på att Ohly i sitt kongresstal i torsdags angrep kritiker, som "vill skada partiet". Flera ombud kände sig efteråt utpekade och obehagliga till mods.

Ohly förklarar angreppet med att han ville markera var gränsen går för de som kritiserar partiet och därmed förhindra att krav på att de utesluts växer fram.

Kritikerna brukar kallas för "förnyarna". De vill att partiet tar tydligare avstånd från kommunismen och blir mer pragmatiskt. Flera anser att partiets förslag till valplattform är orealistiskt. Ett krav från dem var att prioriteringar måste göras mellan alla förslagen och att kostnadsberäkningar görs för de största reformerna. Deras linje förlorade dock stort när kongressen behandlade plattformen.

Ohly hänvisar till att kostnaderna för förslagen i valplattformen inte är större än de oförutsedda utgifter för staten som regeringen och samarbetspartierna beslutat om sedan 2002.

- Så det är ingen orealistisk plattform.

Enbart hyresrätter

Ett av de viktigaste förslagen är att 200 000 nya offentliga jobb ska skapas. Någon tidsgräns nämns inte i valplattformen.

På några punkter tog kongressen mer radikala beslut än vad partistyrelsen föreslagit. Vänsterpartiet vill med statlig stöd se till att 40 000 nya bostäder byggs under tio år. Kongressen bestämde att det enbart skulle handla om hyresrätter.

Den mer hårdföra falangen nådde också ett par framgångar när det gäller skattehöjningar. Flera talare tog upp att aktiebolagens vinstutdelningen i år väntas bli 170 miljarder kronor.

- De pengarna kan användas på ett bättre sätt än att hamna på aktieägarnas bankkonton, sade ombudet Björn Öberg.

Lillemor Idling/TT Peter Wallberg/TT