Skar av armen - i onödan

NYHETER

Läkaren amputerade den 49-åriga kvinnans högerarm - i onödan.

Nu prickas han av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Kvinnan remitterades 2003 till Sahlgrenska universitetssjukhuset. Där konstaterade läkaren, tillsammans med två kolleger, en tumörliknande förändring i närheten av stora nerver och kärl, skriver GP.

Kvinnan blev uppriven, men gick slutligen med på ingreppet. I efterhand visade det sig dock att lokalkirurgi hade räckt.

Erik Gustafsson