Stan riskerar att dränkas

Avslöjad: Krisplanen som ska rädda oss från översvämning

1 av 2 | Foto: peter knopp
hotat Enligt experter är risken stor att delar av Stockholm översvämmas redan i år.
NYHETER

Mälaren är ett hot mot Stockholm.

En översvämning skulle dränka både Stadshuset och Centralstationens spårområden.

-Det kan ske när som helst, säger Gunn Persson, klimatforskare på SMHI.

Katastrofen som skulle följa vid en kraftig stigning av Mälarens vattennivå har varit ett vedertaget skräckscenario i flera år.

För Stockholms del skulle en längre tids skyfall få för-ödande konsekvenser för både infrastruktur och bebyggelse.

Enligt experter kan det ske redan i år:

-Risken är väldigt stor. Växthuseffekten har gjort att situationen som sådan kan uppstå när som helst. Och när det inträffar är det mycket allvarligt, säger Gunn Persson, klimatforskare på SMHI.

Vägar och hus i fara

Delar av Slussen, Gamla stan, Riddarholmen och spårområdet vid Centralstationen skulle dränkas.

Det innebär att vägar, järnvägar, tunnelbanor, sjöfart, dricksvatten, avlopp och el är hotat.

Dessutom skulle Stadshuset stryka med, en-

ligt räddningsverkets kartering.

-Det skulle bli kris, än så länge finns ingen tydlig plan för en sådan situation, säger Roland Nilsson, chef för länsstyrelsens räddningsenhet.

Hotet ska utredas

Efter år av diskussioner på flera instanser tillsatte regeringen i höstas en särskild klimat- och sårbarhetsutredning. Där ska bland annat Mälarens hot mot Stockholm utredas. Ett betänkande ska lämnas redan i juni i år.

-Vi är fortfarande i uppstartsläge och rekryteringen är inte helt klar. Men det vi prioriterar är att lösa situationen med tunnelbanan och Slussen, säger Per Rosenqvist, utredningssekreterare.

Än så länge har det inte pratas om några summor. Men enligt Roland Nilsson på länsstyrelsen skulle det kosta minst 100 miljoner kronor att gardera Stockholm mot en översvämning.

Särskilda luckor ska tömma tunnelbanan på vatten

Områdena som hotas

Clarence Frenker

ARTIKELN HANDLAR OM