Vänsterpartiet sätter jobben främst

”Det som är viktigast är vår kamp mot arbetslösheten”

NYHETER

Vänsterpartiets kongress antog på lördagen sin valplattform.

Först bland alla förslagen kommer målet att skapa 200 000 nya offentliga jobb.

– Det som är viktigast är vår kamp mot arbetslösheten. Förslaget om 200000 nya jobb i offentlig sektor är strategiskt central i den kampen, sade partiledaren Lars Ohly på en presskonferens.

Han påpekar att en lägre arbetslöshet skapar ekonomiskt utrymme för andra förslag, till exempel en billigare tandvård.

För att få fram nya jobb i vård, skola och omsorg, så vill vänsterpartiet att kommunerna får mer resurser, till exempel i form av statliga bidrag. Det blir ett av de viktigaste kraven i ett eventuellt fortsatt samarbete med socialdemokraterna och miljöpartiet vid en valseger.

– Det kommer vi att driva väldigt hårt, säger Ohly.

Expansion

Vänsterpartiet menar att fler offentliga jobb också får den privata sektorn att expandera.

– Därför är det ett klokt sätt att använda skattemedel för att skapa fler offentliga arbeten, särskilt när vi vet att behoven är stora inom vården, skolan, omsorgen och kulturen, säger Ohly.

Vänsterpartiet redovisar inte i valplattformen hur mycket de 200000 jobben kostar den offentliga sektorn eller hur många år det ska ta att uppnå målet. Något som kritiserats internt.

Vänsterpartiet vill också få fram nya jobb genom att stimulera ekonomin. Ett krav är att full sysselsättning ska sättas före inflationsbekämpningen.

– Det finns en oro från många håll att Riksbanken är för snabb att höja räntan och därmed strypa efterfrågan, säger partistyrelseledamoten Camilla Sköld Jansson.

Partiet kan tänka sig en kompromiss om att höja Riksbankens inflationsmål, som i dag är två procent, med högst en procentenhets avvikelse uppåt eller nedåt. Enligt Sköld Jansson så hade en höjning av målet till 3-4 procent märkts i ökad sysselsättning.

– Så det är ingen hyperinflation vi talar om.

Höjda skatter

För att få mer pengar till den offentliga sektorn vill partiet bland annat skärpa skatterna på kapital och vinster. Vänsterpartiet anser att företagen inte använder sina höga vinster i tillräckligt stor utsträckning till investeringar. Det hotar jobben både i dag och i framtiden, anser Sköld Jansson.

– Politiken måste träda in, för det privata kapitalet orkar inte tänka långsiktigt, säger hon.

Enligt valplattformen ska även skatten på högre inkomster höjas och fler betala statlig skatt.

I valplattformen återkommer målet om sex timmars arbetsdag för alla. I den frågan har partiet hittills kört in i en vägg. Nu byter man strategi och vill börja med en begränsad arbetstidsförkortningen med bibehållen lön för vårdbiträden och undersköterskor.

När valplattformen antogs på lördagen gjordes en förändring när det gäller bostadspolitiken. Vänsterpartiet vill med hjälp av statligt stöd se till att 20 000 nya hyresrätter byggs årligen under en tioårsperiod. Samtidigt bedömer man att det behövs 40 000 nya bostäder varje år, men för att nå det målet förlitar sig partiet på den privata marknaden.

Läs mer:

Peter Wallberg/TT