Vart tionde mord upptäcks vid obduktion

Polisen avgör om rättsläkare ska kopplas in

NYHETER

Ett tiotal mord årligen upptäcks först när kroppen obduceras.

Så kan det också vara i fallet med en tolvårig pojke som hittades hängd för en tid sedan.

– Om fler obduceras skulle fler mord upptäckas, säger professor Lennart Rammer till TT.

Yttre tecken på våld saknas ibland och bara en fullständig obduktion kan visa den verkliga dödsorsaken. Men det är inte alltid en obduktion görs.

Enligt Lennart Rammer, professor vid rättsmedicinska avdelningen på Linköpings universitet, är det därför sannolikt att ett par mord och dråp om året förblir oupptäckta på grund av olika rutiner när människor hittas döda.

– En obduktion borde alltid utföras när dödsorsaken är oklar, säger han.

Självmord blev mord

Rättsmedicinalverket har i flera år krävt att lagen ändras från att enskilda polismyndigheter ensidigt avgör om ett dödsfall ska utredas av rättsläkare till att rättsläkaren själv får vara med att avgöra om en rättsmedicinsk undersökning behövs.

Att det inte alltid är en enkel sak att avgöra huruvida ett brott kan ha begåtts visar fallet med den tolvårige pojke från Värmland som antogs ha tagit sitt liv genom hängning.

När det gäller ett misstänkt självmord sker nästan alltid en obduktion men i andra oklara dödsfall beror det ibland på den enskilda polisens inställning till behovet av rättsmedicinsk undersökning. Ibland kan också ekonomin vara avgörande.

Ny lag långt borta

Lennart Rammer konstaterar besviket att en lagändring sannolikt är långt borta. Förhoppningen fanns att den utredning som ser över Rättsmedicinalverkets eventuella samgående med Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) skulle ta sig an frågan men så blev det inte.

I en tidigare undersökning, av bland annat professor Rammer, som omfattade nära 30000 rättsmedicinska obduktioner under åren 1975–2000, visade det sig att 7,5 procent av dödsfallen som orsakats av brott inte upptäcktes förrän vid obduktionen. Översatt till hela landet innebär det ett tiotal fall årligen.

Ovanliga dödsfall måste inte undersökas

Varg Gyllander/TT

ARTIKELN HANDLAR OM