Vänsterpartiet vill sitta i regeringen

”Får vi genomslag för en vänsterpolitik vill vi regera”

NYHETER

Göteborg

Vänsterpartiets mål är att få sitta i en regering efter valet.

Men kongressbesluten har inte fört partiet närmare socialdemokraterna.

V-kongressen i Göteborg antog på lördagen partiets valplattform. Där slås regeringsambitionerna fast: "Får vi genomslag för en vänsterpolitik vill vi regera".

Partiledaren Lars Ohly hävdar att viljan att sitta i en regering kommer underifrån i partiet. Många anser att dagens samarbete med socialdemokraterna och miljöpartiet har gett ett magert resultat.

Statsminister Göran Persson har hittills uteslutit att släppa in vänstern i en regering. En orsak har varit de stora skillnaderna i utrikespolitiken.

Valplattformen riktar hård kritik mot USA:s terroristbekämpning, kräver att all vapenexport stoppas till supermakten och vill också att svensk trupp lämnar Afghanistan.

Men partiets Kubakramare lyckades inte få med sig kongressen på att driva en kampanj mot "nidbilden av Kuba".

Ohly medger att det blir svårt att komma överens om utrikespolitiken. Det krävs en kursändring av regeringen, enligt Ohly.

Utträdeskrav

Utträdeskravet ur EU ligger fast och enligt valplattformen måste EU "upplösas". Ohlys lösning för en rödgrön regering är att låta EU:s konstitution och andra fördragsändringar avgöras i en folkomröstning.

- Skulle vi mot förmodan förlora då får vi acceptera det, säger han.

Även i den ekonomiska politiken är skillnaderna stora. Vänsterns huvudförslag för att bekämpa arbetslösheten är att skapa 200 000 nya jobb i vård, skola och omsorg. För det behövs mer resurser till kommunerna.

- Det kommer vi att driva väldigt hårt, säger Ohly.

Partiet kräver också att full sysselsättning ska sättas före inflationsbekämpning och vill dessutom att utgiftstaken i statsbudgeten avskaffas.

- Det finns en oro från många håll att Riksbanken är för snabb att höja räntan och därmed strypa efterfrågan, säger partistyrelseledamoten Camilla Sköld Jansson.

Inflationsmål

Vänstern kan som kompromiss tänka sig att höja Riksbankens inflationsmål, som i dag är två procent, plus/minus en procentenhet, till 3-4 procent. Enligt Sköld Jansson skulle det ge ökad sysselsättning.

Kongressen plussade på lördagen på reformnotan genom att fatta beslut om att "studiemedlen omgående ska höjas med 1 500 kronor och indexregleras". Partiledningen var emot och motiverade det med att den totala kostnaden ligger mellan 1,0 och 5,2 miljarder. Men kongressen sade ja med röstsiffrorna 118-95.

Folkpartisten Carl B Hamilton varnar för vänsterpartiets politik.

- Den kommer att leda till en tvåsiffrig inflation.

För att få mer pengar till den offentliga sektorn vill vänstern skärpa skatterna på kapital och vinster, höja skatten på högre inkomster och låta fler betala statlig skatt.

Partiet har inte gett upp kravet på sex timmars arbetsdag, men har nu bytt strategi och vill påbörja reformen i mindre skala, med vårdbiträden och undersköterskor.

C H Hermansson manade till enighet

Vänsterpartiets tidigare ordförande C H Hermansson, som var med på sin första partikongress 1946, manade i ett tal partiet att hålla ihop.

- Vår rörelse får aldrig glömma den devis som stod på de gamla fackföreningsfanorna: Enade vi stå, söndrade vi falla!

Vänsterpartiets valplattform

Peter Wallberg/TT Lillemor Idling/TT