Bush låg bakom årets ord

NYHETER

En amerikansk språkorganisation, American Dialect Society, har utsett 2005 års mest typiska och träffande ord. Efter att ha underkänt Katrinagate - en skandal av dålig planering efter en naturkatastrof - och cruisazy - ett ord för att beteckna den grad av vansinne som skådespelaren Tom Cruise uppvisar då och då - beslöt sällskapet att kröna ordet "truthiness". Det betecknar förmågan att kunna framställa tvivelaktiga sanningar som självklart riktiga. Möjligen hade sällskapet president Bush i tankarna. (AP-TT)