Tio miljoner flickor ”saknas” i Indien

Aborterades som foster

NYHETER

Omkring tio miljoner flickor ”saknas” i Indien. De aborterades som foster, rapporterar forskare i The Lancet.

”Flickunderskottet” är mycket mer påtagligt bland utbildade mödrar, fann utredarna.

Antalet pojkar födda som andra barn var två gånger så högt i denna grupp som bland outbildade kvinnor. Religionen var däremot ingen påverkande faktor.

Det handlar om selektiva aborter. Omfattningen tio miljoner är en överslagsberäkning.

Under de två senaste decennierna har föräldrar som önskar sig söner aborterat kvinnliga foster efter ultraljudsundersökningar som avslöjat könet på det väntade barnet, rapporteras det i studien som den brittiska medicintidskriften publicerade på nätet på måndagen.

Forskare i Kanada och Indien gick igenom data från en nationell undersökning som samlade in uppgifter från 1,1 miljoner hushåll under 1998 och på information om 133738 födslar som ägde rum 1997.

De fann att i fall där barnet före var en flicka var könsrelationen i andra födseln bara 759 flickor per 1000 pojkar. När de två tidigare barnen var flickor föll antalet ytterligare till 719 per 1000.

När familjens första barn var en pojke var andelen flickor och pojkar ungefär lika stor.

På grundval av naturlig könsfördelning i andra länder borde omkring 13,6–13,8 miljoner flickor ha fötts i Indien 1997. Men det verkliga antalet var 13,1 miljoner.

”Vår konservativa bedömning är att prenatal könsbestämmelse och selektiv abort orsakar att 0,5 miljoner flickor saknas varje år”, skriver en av författarna, Prabhat Jha från St Michael-sjukhuset vid Torontos universitet.

”Om man utgår från att detta har praktiserats allmänt under större delen av de två gångna decennierna sedan man fick tillgång i bred omfattning till ultraljud så skulle siffran tio miljoner uteblivna flickfödslar inte vara orimlig.”

Nyligen publicerade FN:s befolkningsorgan UNFPA en rapport där författarna varnade för att barnamord eller abort driver Indien mot en obalans mellan könen med farliga samhällskonsekvenser. Dessa konsekvenser är sedan länge kännbara i Kina och hotar också uppstå i Sydkorea och Afghanistan enligt UNFPA.

TT