Flyende rånare ska fångas i polisens nät

Nationella insatsstyrkan testar ersättning för spikmattor

NYHETER

Flyende rånare i bil och vansinnesförare som inte går att få stopp på kan få tuffare motstånd framöver.

Polisens nationella insatsstyrka testar fångstnät som kan ersätta spikmattor.

Polisens sista utväg för att få stopp på ett fordon är att lägga ut spikmattor på vägen. Men det fungerar inte alltid eftersom ett stort fordon kan köra flera mil med punkterade däck. Det finns också risk för att ett framrusande fordon som får punktering på samtliga däck välter eller sladdar okontrollerat, även om moderna spikmattor är konstruerade för att det inte ska inträffa.

Nät över vägen

Nationella insatsstyrkan har under en tid testat om det går att använda fångstnät spända över vägen som komplement till spikmattor.

– Med spikmattor vet man aldrig var bilen stannar någonstans, men med nätet sker det kontrollerat. Hittills har vi bara sett positiva resultat, säger Bertil Olofsson, insatsstyrkans chef.

Han hoppas att insatsstyrkan framöver får tillstånd att använda näten.

– Det blir i så fall i speciella fall när det är mycket viktigt att få stopp på ett fordon på en viss plats för att rädda människoliv säger han.

För att kontrollera om även större fordon fångas upp av nätet och om det fungerar även om fordonet kommer in snett mot nätet har polisen låtit Väg- och trafikforskningsinstitutet (VTI) testa utrustningen.

– Det finns ingen risk för föraren eller personer som står runt om kring. Uppbromsningen är helt kontrollerad och det går inte köra igenom nätet, säger Håkan Andersson som lett försöken hos VTI.

Upp till tre ton

Testfordonet, en stadsjeep, körde i drygt hundra kilometer i timmen. Håkan Andersson menar att det blir samma effekt i mycket högre hastigheter för fordon på upp till tre ton.

De nät som testats är egentligen konstruerade för att bromsa upp flygplan för att förkorta bromssträckan efter landning. Näten kan förankras i dragkrokar på bilar vilket gör det enkelt för polisen att spärra av en väg för att få stopp på framrusande rånare eller vansinnesförare.

Det är så småningom Rikspolisstyrelsen som fattar beslut om nätet får användas.

Varg Gyllander/TT