Nytt rekordår för fastighetsmarknaden

Bostadsfastigheter lönsammare än börsspekulation

NYHETER

Förra året blev ett nytt rekordår på den svenska fastighetsmarknaden.

Fastigheter för drygt 100 miljarder kronor bytte ägare och att äga bostadsfastigheter är mer lönsamt än att placera pengar på börsen.

– Vi kommer att överträffa rekordnoteringen från 2004 på 93 miljarder kronor med råge, eller en bit över 100 miljarder kronor, när alla affärer mot slutet av förra året är färdigräknade, säger Marie Bucht, analyschef på fastighetsrådgivaren Newsec, till TT.

Förklaringen till de rekordmånga affärerna är de rekordlåga räntorna och den starka tillväxten i den svenska ekonomin. Det har lett till en rusning efter främst bostadsfastigheter med flera stora utländska bolag i spetsen.

Norska och danska köpare visar stort intresse för Sverige, och det är de tre storstadsregionerna som främst ligger i utlänningarnas fokus. Inte minst har Öresundsregionen har blivit en het marknad.

De kommersiella lokalerna står för runt 70 procent av årets affärer, bostadsfastigheter för 20 procent. Resten är industrilokaler.

Tjänar grova pengar

Fastighetsbolagen tjänar mycket pengar och det gäller i synnerhet avkastningen på insatt kapital när det gäller bostadsfastigheter.

Enligt Håkan Olsson, fastighetsekonom på Hyresgästföreningen Riksförbundet, har totalavkastningen på bostadsfastigheter, vinst på insatt kapital, varit i snitt 12,5 procent per år de senaste åren och det har varit långt bättre än att placera pengarna på börsen, säger han till Vår Bostad.

Han pekar också på att ombildningar till bostadsrätter och möjligheten för privata fastighetsägare att i vissa fall ta ut hyror som ligger upp till fem procent över bruksvärdeshyran dragit upp lönsamheten.

Hänger på räntan

– Det är främst det rekordlåga ränteläget som dragit upp lönsamheten så pass kraftigt. Bostadsfastigheter har länge framstått som det bästa investeringsobjektet, säger Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi till TT.

– Och fastighetsägarna gynnas faktiskt av det rådande hyressättningssystemet, som ju innebär en sorts garanti mot hyressänkningar.

Han tror på en fortsatt glödhet bostadsmarknad under de närmaste åren, dock styrd av hur mycket räntorna kommer att stiga.

Efter år av hyreshöjningar får nu också allt fler hyresgäster sänkta eller oförändrade hyror i år. Störst bland de bostadsbolag som är klara med sina hyresförhandlingar är Svenska Bostäder med sina 43 000 lägenheter i Stockholm. Här får hyresgästerna hyrorna sänkta med 1,2 procent eller med omkring 60 kronor per månad.

CG Ström/TT