Kunderna uteblev - då stämdes Benny

NYHETER
Benny Andersson.

Kunderna hittar inte längre till Carina Lundins butik på Mariatorget i Stockholm. Enligt henne är den skyldige Benny Andersson.

Därför har hon stämt hans företag Rival AB.

Butiken gick stadigt uppåt tills ombyggnaden av hotell Rival gömde den bakom byggbaracker och containrar.

I december fastslog miljödomstolen att Carina Lundin har rätt till 600000 i skadestånd, för att täcka förlusten efter förlorade kunder.

Men Benny Adresson vägrar betala och har överklagat domen till hovrätten.

(Metro-Aftonbladet)