Sverige är fantastiskt - här är beviset

Kadhammar lär känna sitt land - i Statistisk årsbok

Foto: Börje Thuresson, Aftonbladet Bild, Martina Huber
NYHETER

Jag visste inte att svenska äktenskap i genomsnitt håller 10,56 år men det vet jag nu, tack vare Statistisk årsbok.

I den finns en oändlig källa till kunskaper om Sverige, angelägna siffror och sådana som känns mindre viktiga.

Jag visste inte att antalet kremeringar har ökat och visste heller inte att jag ville veta det.

Varje gång det kommer en ny årsbok från Statistiska centralbyrån, SCB, brukar den, kanske med rätta, hyllas som en oförvanskad kunskapskälla om riket.

Det är lätt att konstatera att en del gamla sanningar håller, till exempel att kärleken dör när familjen får ont om pengar. Under krisåren i början av 1990-talet kraschade mycket riktigt äktenskapen i större utsträckning än under goda tider.

Andra, slappa påståenden snarare än sanningar, punkteras effektivt i årsboken. Till exempel att det inte lönar sig att utbilda sig i Sverige.

Här tjänar man mest

Landets i särklass bäst utbildade kommun är Danderyd. Där bor, räknat per tiotusen invånare, flest läkare, jurister, civilingenjörer och civilekonomer.

Danderyd är också den kommun där invånarna tjänar bäst.

Lidingö kommer strax efter. Lidingö är också tvåa när det gäller antal jurister och civilekonomer per tiotusen invånare.

Men av någon anledning föredrar läkarna och civilingenjörerna Uppsala och Lund som bostadsorter framför Lidingö.

Statistisk årsbok ger siffror om Sverige på längden och tvären, på höjden och i djupet. Men vad berättar de?

Framför allt säger de att vi torde vara världens mest registrerade folk.

Fram till 1990 hade vi återkommande folkräkningar. Det var blanketter som sändes till hushållen och där vi skulle plita ner uppgifter om våra liv. Det mötte protester.

Sedan dess har vi inte haft någon folkräkning. Det behövs inte längre. Uppgifterna om våra liv finns samlade i mängder av databanker, varav "registret över rikets totalbefolkning" hos Skatteverket är storebrors superregister.

Enligt Per-Åke Bladh, presschef på SCB, finns det nu bara en uppgift om dig, mig och oss alla som myndigheterna inte förfogar över.

Okynnesbo

De vet inte med hundraprocentig säkerhet hushållens sammansättning. Vi kan - och det låter nästan otroligt - okynnesbo hos varandra utan att någon myndighet känner till det.

Det vill SCB råda bot på genom att införa ett lägenhetsregister.

Statistisk årsbok är en fantastisk kunskapskälla och bitvis fascinerande läsning. Jag visste inte att 0,4 procent av männen i åldern 50-64 år utsattes för sexuella trakasserier av chefer och/eller arbetskamrater år 2003.

Kunskap har ett egenvärde. Men jag kan ändå inte befria mig från känslan av Maktens kontrollbehov, den välvilliga överhetens strävan att känna alla våra skrymslen så att livet kan organiseras i räta linjer.

Vad ska vi göra åt alla sexuella trakasserier riktade mot medelålders och åldrande män? Det är problemet ingen talar om!

Tillsätt en utredning. Inrätta en myndighet. Börja upplysningsarbete redan i skolan.

Källa: Statistisk Årsbok för Sverige 2006

...och här är mer du inte visste att du inte visste...

Peter Kadhammar