Kungens smarta klipp

Statschefen gör affärer för miljoner

Foto: theresia bråkenhielm
Stenhammars gods i Södermanland är en god affär för kungen.
NYHETER

Kungen betalar bara en tusenlapp i arrende för jättegodset och får miljoner i EU-bidrag.

Nu kartläggs kungens smarta affärer - något han enligt hovet inte ens ska ägna sig åt.

Säsongens första "Kalla fakta" avslöjar kungens privata klipp.

Foto: GUSTAV MÅRTENSSON

Kungen har en privat förmögenhet på mer än 200 miljoner kronor, bland annat fastigheter.

Utöver det får kungafamiljen varje år 100 miljoner kronor i bidrag av staten - plus intäkterna från turistverksamheten runt slott och gods.

Med smarta affärer och EU-bidrag har kungen nu lyckats öka sin förmögenhet.

I Södermanland ägnar sig kungen med hjälp av EU-bidrag åt framgångsrikt lantbruk och uthyrning av bostäder.

Förmånligt arrende

Det handlar om Stenhammars gods utanför Flen, där man avverkat skog för miljoner. Godset ägs av staten men arranderas och drivs av kungen. Man har hästar och man bygger stallar för 300 nya kor. Dessutom hyr kungen ut 20 av de 150 husen på godset.

Per Sandberg, jordbrukssansvarig på Fastighetsverket, bekräftar för ”Kalla fakta” att kungen har ett mycket förmånligt avtal - han bara tusen kronor i arrende för godset på 2.200 hektar - och att staten står för fastighetsskatten.

- Det stämmer, säger Sandberg.

Anklagas för skatteplanering

Kungen har dessutom del i en rad olika bolag och gjorde nyligen ett fastighetsklipp då en av kungens fastigheter såldes.

Fastigheten ägdes av kungen men såldes via ett dotterbolag, vilket befriar kungen från reavinstskatt.

Nu anklagar Hyresgästföreningen kungen för mygel i samband med försäljningen.

- Det är ren skatteplanering, säger PO Berggren, ombudsman på Hyresgästföreningen, till ”Kalla fakta”.

Kungen får inte göra affärer

Enligt hovet ska statschefen över huvud taget inte ägna sig åt affärsverksamhet.

- På den officiella sidan får man gå tillbaka till grundlagen och där är det stadgat att statschefen inte ska ägna sig åt näringsverksamhet, säger riksmarskalk Ingemar Eliasson till ”Kalla fakta”.

Eliasson påpekar också att det är viktigt med en tydlig gräns mellan pengarna som finansierar kungens officiella verksamhet och kungens privata tillgångar.

Men eftersom kungen är kung dygnet runt är det svårt att dra någon gräns.

- Och det är ett problem, säger Eliasson.

Säsongens första ”Kalla fakta” sänds i TV4 klockan 20.30 på onsdagskvällen.

Caroline Olsson