Rökning kan orsaka ledgångsreumatism

NYHETER

Rökning kan utlösa en skadlig immunreaktion som i sin tur orsakar ledgångsreumatism, visar en ny svensk studie.

– Om man vill undvika ledgångsreumatism ska man inte röka, särskilt inte om man har reumatism i släkten, säger Lars Klareskog, professor vid institutionen för medicin på Karolinska institutet, till TT.

– Kombinationen ger en väldigt stor ökad risk.

Förändrat protein

Under en tid har det varit känt att rökare samt människor som har en genetisk variant som bland annat orsakar ett högre immunförsvar mot vissa strukturer – så kallade SE-gener – löper högre risk att drabbas av ledgångsreumatism. Skälet till detta har dock varit höjt i dunkel. En svensk studie som omfattar 930 patienter från 18 reumatologiska kliniker, publicerad i tidskriften Arthritis and Reumatism, ger vissa svar.

– Vi börjar förstå hur ledgångsreumatism som orsakas av rökning kan uppkomma, konstaterar Klareskog.

Tillsammans med sina kollegor har han kunnat visa att rökning åstadkommer en förändring av ett kroppseget protein. Immunförsvaret hos människor med SE-variant (cirka 40 procent av befolkningen har denna variant) reagerar starkt mot det förändrade proteinet. Den processen tycks kunna utlösa ledgångsreumatism, som är en kronisk inflammationssjukdom.

Hög risk

Om man enbart har SE-variant är risken att få ledgångsreumatism fyra gånger högre än normalt. Om man dessutom röker är risken att drabbas av sjukdomen 20 gånger högre.

Omkring två tredjedelar av patienterna med ledgångsreumatism har SE-genvarianten, enligt Klareskog. Det finns således två varianter av sjukdomen – en som har samband med genvarianten och en som saknar sådan koppling.

På sikt hoppas Klareskog att forskningen ska ge upphov till förebyggande åtgärder och ny behandling mot ledgångsreumatism.

– När vi bättre förstår vilka immunreaktioner som kan ge upphov till sjukdomen får vi bättre idéer om var kedjan ska brytas.

Ledgångsreumatism

Christina Magnergård Bjers/TT

ARTIKELN HANDLAR OM