Vägglöss invaderar Stockholm

1 av 2
Lusen blir 1-4 mm lång.
NYHETER

Den fruktade vägglusen sprider sig i Stockholm.

På sex år har antalet saneringar tredubblats.

Och lusen är här för att stanna.

Statistik från saneringsföretaget Anticimex visar att antalet vägglussaneringar i Stockholmsområdet har tredubblats på sex år.

-I dag reser vi mycket och hamnar lätt i miljöer där det finns vägglöss som vi sedan tar med oss hem. Därför tyder det mesta på att spridningen snarare kommer att öka, säger Jan Jungerstam, biolog och skadedjursexpet på Anticimex.

Förra året genomförde Anticimex nästan 300 vägglussaneringar i Stockholm. Men den verkliga siffran är högre än så.

Tio procent av de drabbade är immuna mot lusbetten och vet inte att de har löss i hemmet.

-Har man drabbats måste man ha tålamod. Tillsammans med kackerlackan är vägglusen det svåraste skadedjuret att bekämpa, säger Peter Wallén, på saneringsfirman Nomor.

Suger blod

Clarence Frenker