Hängande dödsfällor

Tövädret gör att istapparna lossnar från taken

NYHETER

Se upp, stockholmare!

Med tövädret lossnar istapparna från tak och stuprännor. Och förvandlas till livsfarliga projektiler.

RISK FÖR RAS Istapparna som bildades under den senaste köldperioden riskerar att lossna nu när det töar. Så här ser det ut i hörnet Vanadisvägen/Hagagatan.

Överallt varnar skyltar för rasrisk och fallande istappar. Istappsjouren, dit man kan vända sig för att anmäla hotande istappar, är nedringd.

Men det är inte lätt att veta hur man ska bete sig för att minimera riskerna.

– Gå ut i gatan, säger Greger Nilsson, fastighetsförvaltare vid Stockholms stad.

”Faller en meter ut”

– Eller tryck dig intill väggen. Vanligtvis faller isen och snön en dryg meter från fasaden.

Med 25 års erfarenhet har han den största respekt för istapparna.

– Som stockholmare lever man farligt ibland. Man måste vara observant.

Istapparna bildades under den senaste köldperioden. Men det är tövädret som gör att de lossnar, enligt Sten Laurin, meteorolog på SMHI i Norrköping.

Ung pojke omkom

Det är varje enskild fas-tighetsägares ansvar att se till att istappar och snömassor inte blir en fara för allmänheten.

2002 omkom en 14-årig pojke sedan han träffats av ett fallande isblock på Drottninggatan.

– Olyckan blev en väckarklocka för hela branschen, säger Greger Nilsson.

Hittills i år har dock inga allvarligare olyckor rapporterats.

Fastighetsägaren är ansvarig för istapparna

Johan Gunnarsson