SAS flög plan som inte borde fått lyfta

Flygbolaget får kritik för bristande underhåll

SAS har fått skarp kritik för bristande underhåll.
NYHETER

Tio av SAS flygplan flög förra året trots att de av säkerhetsskäl inte borde ha lyft.

Vid flera tillfällen missade SAS att inspektera motorerna i tid.

- Det är allvarligt, säger Nils Gunnar Billinger, generaldirektör i Luftfartsstyrelsen till aftonbladet.se.

Tio av SAS flygplan fick under förra året inte det underhåll som direktiven kräver. Enligt de internationella regelverken är sådana plan inte luftvärdiga, och får inte användas i kommersiell trafik.

Trots det lät bolaget planen köra i reguljär trafik.

Det skriver Svenska Dagbladet idag på måndagen.

Tummat på säkerheten

Generaldirektör Nils Gunnar Billinger är också ordförande i OPS-utvalget, det skandinaviska samarbetsorganet för flygsäkerhetsfrågor, säger till Svenska Dagbladet att SAS tummat på säkerhetsmarginalerna.

- Tillräckligt mycket för att vi väldigt bestämt sagt att de ska åtgärda bristerna. Och det är inte förhandlingsbart, säger Nils Gunnar Billinger till aftonbladet.se.

- Vi har sagt till dem att det kan bli aktuellt att begränsa eller dra in drifttillståndet om bolaget inte gör något åt bristerna.

Tio plan

I november förra året kom det fram att de tio planen inte underhållits enligt gällande direktiv. Därmed uppfyllde de inte kraven på flygsäkerhet och fick inte användas i kommersiell trafik.

Vid flera tillfällen missade SAS att serva och inspektera planens motorer i tid.

Vad beror slarvet på?

- Vi vet inte riktigt. Det kan bero på hur organisationen eller i annat fall på enskilda individer.

Kommer SAS att kunna genomföra planerna nu direkt?

- Den här veckan ska vi värdera om åtgärderna räcker, säger Nils Gunnar Billinger.

- Planen kommer att gå i trafik.

SAS har själva anmält bristerna till Luftfartsstyrelsen och har nu också lämnat in en plan för hur man ska åtgärda problemen.

Oacceptabelt

Billinger konstaterar att planen inte skulle ha varit i trafik. I ett brev till SAS-koncernens vd Jörgen Lindegaard skriver OPS-utvalget att man vill "understryka det utomordentliga allvaret i dessa händelser."

Lars Mydland, som sitter i SAS-koncernens styrelse, betecknar det skedda som ”helt oacceptabelt”.

– Det är allvarligt att vi flyger med flyg som inte har gjort de nödvändiga inspektionerna. Vi vet i dag att de inspektioner som vi pratar om blev utförda och det hittades inget fel. De har alltså inte haft någon betydelse för flygsäkerheten. Men det som är allvarligt för säkerheten är att vi inte har koll på dokumentationen, säger Mydland, till TT.

Enligt Mydland är en av orsakerna till problemen att underhållet av flygplan lagts ut på en utomstående operatör. Men han säger även att det är SAS SOM som är ytterst ansvarig.

– Vi har presenterat ett särskilt åtgärdspaket för att se till att det inte sker igen. Vi tar tillbaka en del av den aktivitet vi har lagt ut på andra operatörer in i vår organisation igen. Dessutom startar vi upp ett nytt datasystem, ökar kontrollsäkerheten, och justerar rutiner för den typen av information, säger Mydland.

– Det kunde varit en betydligt allvarligare situation om inspektionen hade varit av en annan typ och det hade varit fel på planet.

Planen som inte skulle få lyfta

De motorinspektioner som ska göras innan ett plan får lyfta gjordes inte på dessa under förra året. Trots det gick de i trafik.

Simone Söderhjelm, TT