Bara 5 000 svenska armésoldater

Försvaret bekräftar i dag

NYHETER

Sälen

Sverige har bara har 9 500 soldater och officerare tillgängliga.

Det står klart sedan försvaret räknat sina mannar, därtill pressat av tidningsuppgifter och diskussioner vid Folk och försvars konferens.

Hälften av soldaterna är armésoldater som organiseras i fyra bataljoner. Omedelbart tillgängliga är försvarets specialförband, alltså superhemliga SSG. Det består av cirka 80 elitsoldater.

Dessutom finns hemvärnets 30 000 soldater, men de är utbildade för begränsade uppgifter.

Detta är vad Sverige kan ställa upp med inom ett år till en kostnad av cirka 40 miljarder kronor, konstaterade Svenska Dagbladet i söndags.

I år inkallas cirka 10 000 värnpliktiga. Nästa år bara drygt 5 000.

"Resursförband"

En del av förbanden kan ställas upp med 30 eller 90 dagars beredskap, men försvaret redovisar inte hur många soldater som ingår i dem.

Försvaret skriver på måndagen att mellan 30 och 50 procent av förbanden är vad som betecknas som insatsförband, sådana som kan sättas upp och fungera inom ett år.

Resten kallas resursförband.

Försvaret hävdar att soldaterna räcker för att slå tillbaka alla typer av angrepp som tänkas kan. Man ska inte ha insatsberedda förband som inte behövs, det är slöseri, anser generalmajor Mike Moore.

Försvaret anser sig uppfylla de krav som ställts av staten.

Det antal som nu redovisas är betydligt lägre än det antal man tidigare talat om och som redovisades så sent som i söndags av försvaret. I samband med försvarsbeslutet 2004 sades att Sverige skulle ha 30 000 tillgängliga soldater plus hemvärnet.

Ändrar beteckningarna

När man diskuterar numerär med försvarets representanter brukar de alltid säga att flyget och marinen är stark och kan fånga upp eventuella angripare.

Men i den så kallade insatsorganisationen ingår bara två flygförband, cirka 80 Jas 39 Gripen. Lika många finns i de resursförband som inte behövs i det omedelbara försvaret. Sammanlagt har Sverige köpt 200 Gripen.

Av marinens två sjöstridsflottiljer är det bara den ena insatsförband.

Talet om insatsförband och resursförband är otydligt, medger försvaret nu. Det lovar att ändra beteckningarna.

Thomas Höjeberg/TT

ARTIKELN HANDLAR OM