Dela på jobbet - så mår ni bättre

Lär dig delegera - och våga be om hjälp

Delad börda dubble glädje Om ni hjälps åt på arbetsplatsen så mår alla bättre. ”Det stärker arbetsmoralen och förbättrar hälsan bland personalen”, säger Håkan Lövén, utvecklingskonsulent.
NYHETER

Har du för mycket att göra på jobbet?

Tveka inte att be kollegerna om hjälp.

-Det stärker både arbetsmoralen och minskar arbetsbelastningen, säger utvecklingskonsulten Håkan Lövén.

Arbetsbördan växer, stressen tilltar och paniken kommer. Men du säger inte ifrån.

Känner du igen dig?

Då är det dags att börja delegera.

Delegering är nyckelordet för att en arbetsplats ska fungera så effektivt som möjligt, menar utvecklingskonsulten Håkan Lövén.

"Förbättrar hälsan"

Det handlar om att fördela jobben mellan varandra och att våga be kollegerna om hjälp.

-Då får alla en rimlig arbetsbelastning. Det stärker även arbetsmoralen och förbättrar hälsan bland personalen, säger Håkan Lövén, som ofta föreläser om delegering på företag.

På dagens arbetsplatser lever en tradition om

hierarki fortfarande kvar.

Ett vanligt scenario är att cheferna är rädda för att lämna över ansvar till sina medarbetare, och att medarbetarna i sin tur jobbar på utan att ta egna initiativ.

Ny modell

Men gränserna börjar sakta suddas ut - och en ny form av delegering är på framväxt.

Nu är det inte bara chefen som lägger ut jobb. Även kollegor kan lasta över arbetsuppgifter på varandra.

-Jag kallar det för "belegering", att man ber varandra om hjälp. Modellen är väldigt aktuell inom moderna företag, säger Håkan Lövén.

Men när du vill ha hjälp är det viktigt att du ber om den på rätt sätt.

Aftonbladets delegeringsskola lär dig hur du ska göra - och vad du ska undvika.Aftonbladets

delegeringsskola

Delad börda dubble glädje Om ni hjälps åt på arbetsplatsen så mår alla bättre. "Det stärker arbetsmoralen och förbättrar hälsan bland personalen", säger Håkan Lövén, utvecklingskonsulent.

Aftonbladets delegeringsskola

Clarence Frenker