Choklad i plugget

Här är gymnasiekurserna du inte visste fanns

NYHETER

(AFTONBLADET)

Här är fler gymnasiekurser du inte visste fanns – och vad de ska ge kunskaper om.

Charkuteri vilt: Styckning och tillverkning av viltprodukter.

Choklad och konfektyr: Framställning av choklad, marsipan och konfektyr.

Datoriserad mönsterhantering: Konstruktion av mönster med datorteknik.

Designmodeller: Olika material och sätt att bygga modeller.

Djur för forskningsändamål: Laboratoriedjur och djurhållning vid avdelning för vetenskapligt ändamål.

Drycker: Alkoholhaltiga drycker och lättdrycker samt framställning av öl, vin och sprit.

Eldrivna fordon: Elfordon samt hur de lagas.

Etologi: Hur förändrade miljöer påverkar djurens naturliga livsbetingelser.

Fanering: Produktion av faner samt limning av faner, laminat och plast på skivmaterial.

Fartygsbefäl: Arbete som befäl klass VIII.

Fritidsanläggningar och fritidsmiljöer: Villkoren för användning, drift och skötsel av anläggningarna.

Fårskötsel: Hantering och skötsel av får och byggnader som rör fårskötsel.

Global miljövård: Världsomfattande miljö- och resursfrågor samt innebörden i internationella överenskommelser.

Internationella bakverk: Framställning samt användning av nödvändiga maskiner och utrustning.

Kräftodling: Kräftdjurs biologi, reproduktion, foderbehov och krav på vattenmiljö.

Lindrande vård: Bedöma vårdbehov hos människor med livshotande tillstånd.

Metallografi: Metallers struktur och egenskaper samt metallegeringars stelningsförlopp.

Musselodling: Om musslors biologi och reproduktion.

Snabbmat: Serverings- och tillagningsmetoder samt sortiment.

Teknik, människa, samhälle: Om förhållandet mellan människa, teknik, samhälle och miljö.

Teknisk psykologi: Mänskliga minnets struktur, funktion och kapacitet.

Överlevnad: Handha livräddningsfarkoster när ett fartyg övergivits.

Läs mer

ARTIKELN HANDLAR OM