Bosättare beordras lämna Hebron

Israeliska armén ställer ultimatum

NYHETER

Hebron

Alla icke bofasta israeler i Hebron på Västbanken har beordrats lämna staden senast klockan 10 i dag. De som sedan är kvar kommer att gripas, meddelar israeliska armén.

Den senaste tiden har bosättaraktivister gång på gång drabbat samman med israeliska soldater och poliser i Hebron, där bosättare illegalt har tagit över delar av en palestinsk grönsaksmarknad. De israeliska myndigheterna har beslutat avhysa dem, vilket har utlöst protesterna.

I måndags förklarade armén marknaden stängt militärt område i ett första försök att köra iväg alla aktivister som strömmat till Hebron för att göra motstånd mot de planerade avhysningarna.

Förbudet för alla som inte bor i den judiska bosättningen i Hebron att uppehålla sig i staden ska vara i kraft till på söndag. Stora polisförstärkningar har skickats till dit.

En israelisk militär källa uppger för AFP att de tillresta ska förmås att ge sig av en och en sedan fristen löpt ut.

Det planeras ingen massevakuering, men detta är något som kan ändras beroende på utvecklingen, förklarade AFP:s sagesman.

Trots den massiva polisnärvaron märktes inget särskilt bland bosättarna på måndagsförmiddagen. Inga skärmytslingar förekom, sade en av AFP:s fotografer.

Tillförordnade premiärministern Ehud Olmert har sagt att det ska råda "noll-tolerans" mot de judiska familjer som inte vill låta sig vräkas från den ockuperade marknaden i Hebron. Sammanlagt har cirka 50 personer illegalt slagit sig ned där.

TT-AFP