Lagändring ökade anmälningar om våldtäkt

Totalt anmälda brottsligheten minskade i fjol

NYHETER

Lagändringen i fjol ökade kraftigt antalet anmälda våldtäkter, enligt preliminär brottsstatistik.

Den totala anmälda brottsligheten minskade i fjol jämfört med 2004.

Anmälningar av våldtäkt ökade med 32 procent 2005 jämfört med året före. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) beror det till stor del på den skärpning av lagen som trädde i kraft 1 april i fjol. I absoluta tal ökade anmälningarna om försök till, eller fullbordade våldtäkter, från 2600 till närmare 3500.

Lagändring

Skärpningen av lagen innebar att brott som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande nu bedöms som våldtäkt. På förändringen följer också en minskning med 18 procent i antalet anmälningar om sexuellt tvång och utnyttjande.

Enligt Brå syns också en faktisk ökning av våldtäktsanmälningarna, liksom en generell ökning i benägenheten att anmäla dessa brott, bakom siffrorna.

”Tidigare undersökningar av anmälda fullbordade våldtäkter visar att de flesta våldtäkter begås av en för offret bekant gärningsman, ofta en närstående. Överfallsvåldtäkter, som diskuterats mycket under hösten, utgör drygt 10 procent” kommenterar Lotta Nilsson, utredare vid Brå, i ett pressmeddelande.

Totalt anmäldes i fjol 1237000 brott till polis, åklagare och tull. Det är en minskning med 1 procent jämfört med 2004.

Minskning

Den senaste tioårsperioden har den anmälda stöldbrottsligheten minskat med 9 procent, medan anmälningarna om våldsbrott under samma period ökat med 35 procent. I absoluta tal har anmälningarna om våldsbrott ökat från 56574 1996 till 76118 under 2005.

I fjol ökade anmälningarna om misshandel jämfört med 2004 mot såväl kvinnor (6 procent) som män (11 procent).

Största ökningen gäller misshandel utomhus med okänd gärningsman mot båda könen.

Även anmälningarna om rån ökade med 9 procent till cirka 9400 under året. Värdetransportrånen stannade vid 51 stycken, mot 47 under 2004.

TT