Jobb och studiebidrag unga ämnen i debatten

NYHETER

Första partiledardebatten skulle handla om äldrevården, ungdomarna och tandvården, tyckte Göran Persson.

– Vart tog jobben vägen? undrade Fredrik Reinfeldt.

Ungdomsfrågorna susade man ganska snabbt förbi vid onsdagens partiledardebatt. Det man dröjde lite extra vid var jobben.

– Du har under hela den här debatten inte sagt ett ord om hur jobben ska bli fler, sa Fredrik Reinfeldt till Göran Persson. Vi har en unik chans nu när konjunkturen är bra att dra in dem på arbetsmarknaden som står utanför.

Ungefär 30 000 unga står idag helt utanför. De har varken jobb eller annat sysselsättning. Det visar en undersökning som regeringen lät göra för ett par år sedan. Och siffrorna har inte ändrats mycket sedan dess.

"Bara i vår värld"

– Du talar om de arbetslösa som om de bara fanns i vår värld och inte i er, men så är det inte, fortsatte Reinfeldt.

Göran kontrade med:

– Den politik ni för med sänkta bidrag och låglönejobb är inte en politik mot arbetslösheten det är en politik mot de arbetslösa. Du kan bli arbetslös ja, men med vår politik lämnas du inte ensam.

De båda partiledarna var oense om vad som var trygghet.

– Er trygghetsvision bygger på att jag kan få bidrag när jag blir arbetslös, för mig är trygghet att veta att jag duger på arbetsmarknaden, svarade Reinfeldt.

Debatten gav inga sensationella uttalanden.

Äldrevården blev ett huvudtema. Göran Persson lovade de de sämst ställda pensionärerna höjt bostadstillägg med 80 kronor i månaden.

Pär Nuder leder ungdomssatsning

Vad det gäller studiebidragen vill socialdemokraterna höja bidraget med hundra kronor i månaden från 950 till 1 050. Första utbetalningen sker den 1 juni men höjningen sker retroaktivt från den 1 april.

Båda förslagen finns med i regeringens vårbudget och kostnaden beräknas till över en halv miljard.

– Vi har råd med det om vi sätter ungdomarna före skattesänkningarna, säger Göran Persson.

Men fler förslag som berör ungdomar lär dyka upp. Finansminister Pär Nuder ska se över ungdomars situation, bland annat hur de blir bemötta på arbetsmarknaden.

Studiebidraget höjs

Så vill de andra partierna göra:

Karin Abrahamsson

ARTIKELN HANDLAR OM