Terrorhot – men vi fick inget veta

Risken för attentat i Sverige ökade strax före jul

NYHETER

Risken för terrorattentat i Sverige ökade strax före jul förra året.

Det fick inte svenska folket veta.

- Man ska vara utomordentligt försiktig med att informera om hot, säger Säpochefen Klas Bergenstrand till aftonbladet.se.

så klassas riskerna i USA Rött är allvarlig risk för terrorattentat , orange är hög risk, gul är förhöjd risk, blå "normal" och grön innebär låg risk.

Två svenska soldater dödades och två sårades i Afghanistan i december. Sedan beslutade riksdagen att de svenska militära insatserna skulle fördubblas i Afghanistan.

I samband med de händelserna förhöjdes hotbilden mot Sverige och andra europeiska länder.

Hot mot säkerheten

Den analysen gjordes av den grupp som sedan förra sommaren sammanträder i Säpos lokaler och går igenom alla tecken på hot mot säkerheten.

Gruppen består bland annat av representanter för Säkerhetspolisen, den militära underrättelsetjänsten, Must, Kontoret för särskild inhämtning där de militära agenterna finns och Försvarets radioanstalt, FRA, som sysslar med signalspaning.

Var fjortonde dag rapporterar de till regeringen.

- Under december fanns ett brus av information som såg tätare ut, säger Klas Bergenstrand.

Uttalanden från al Qaida

- Det var bland annat offentliga uttalanden från al Qaida som medierna också rapporterade om och det var operativ information, allt sammantaget som fick analysgruppen att göra bedömningen att risken var förhöjd.

I USA, Storbritannien och ett antal andra länder har man infört ett färgsystem, en femgradig skala, som varnar medborgarna om risken för terrorattentat.

När risken är förhöjd signalerar den gult, det vill säga den mittersta färgen på skalan.

Nu har ”bruset” återgått till ”normal” nivå, det vill säga en allmän risk som de flesta länders säkerhetstjänster anser finns sen efter attacken mot World Trade Center.

Lägre risk för Sverige

Skulle vi ha färgsystemet i Sverige skulle det innebära blå signal, den näst lägsta riskgraden. Den lägsta, grön, anger att ingen risk förekommer.

- Fast risken för Sverige i det läget anser vi vara något lägre än för andra jämförbara länder, säger Klas Bergenstrand.

Borde inte svenska folket få reda på när risken är förhöjd? Med till exempel ett varningssystemlikt det amerikanska?

- Man ska vara utomordentligt försiktig med att informera om hot. Vår främsta uppgift är att ingripa om det finns en risk.

"Okunnighet skapar panik"

När människor inte har förtroende för myndigheterna uppstår oro.

För att behålla så mycket säkerhet som möjligt och undvika kaos ska man informera medborgarna, anser en expert.

Simone Söderhjelm