Svenskar krävs på ”finsk” trängselskatt

Fordon från Finland felregistreras som svenska

NYHETER

I slutet av veckan skickas de första "skarpa" kraven om trängselskatt ut.

Och Vägverket lovar nu bättring sedan svenska fordonsägare krävts på trängselskatt finländska fordon dragit på sig.

- Vi har gjort en miss. Vi borde ha kollat de här skyltarna manuellt innan vi skickade ut brevet, säger Birger Höök, Vägverkets projektledare, till TT.

Verket har nu granskat de cirka 200 felregistreringarna av totalt cirka 160 000 skattebesluten den 3-4 januari - de två första dagarna av försöket med trängselskatt i Stockholms kommun.

"Trimma in"

Höök uppger att "ett antal" finländska fordon finns bland felregistreringarna. Den maskinella avläsningen av de fyra fotografier betalstationerna runt Stockholms innerstad tar av varje fordons registreringsskyltar har helt enkelt inte kunnat skilja på svenska och finländska skyltar. Svenska fordonsägare har alltså fått kravbrev som stammar från finländska fordon med samma kombination av bokstäver och siffror på registreringsskylten.

- Nu ska vi trimma in avläsningen så att det löser problemet, uppger Höök.

Han säger att han ännu inte vet exakt hur många finländska fordon det rör sig om, och inte heller om fordon från andra länder kan vara aktuella.

Slutet av veckan

Också stulna finländska bilar och registreringsplåtar ställer till problem, rapporterar finländska nyhetsbyrån FNB. Enligt Höök har ett antal problemfordon identifierats, som datorerna automatiskt ska varna för.

Ännu har dock skatten inte krävts in "skarpt". De påminnelsebrev som hittills skickats ut till fordonsägarna har inte innehållit den expeditionsavgift på 70 kronor som läggs på skatten om den inte betalts senast fem dagar efter passagen.

TT: När skickas de första kraven med expeditionsavgift ut?

- I slutet av veckan, svarar Höök.

Tomas Bengtsson/TT