”Han är Sveriges första vampyr”

NYHETER

I Sveriges finns ett fåtal mördare som ätit av sina offer.

Däremot finns det inget tidigare känt fall där någon druckit blod.

- 29-åringen är Sveriges första kriminella vampyr, säger Olle Lindquist, docent i rättsmedicin.

Foto: STAFFAN CLAESSON
väldigt ovanligt Enligt Olle Lindquist, docent i rättsmedicin, är kannibalism extremt sällsynt i Sverige. Och vampyrism ännu ovanligare.

Det finns bara tre vetenskapliga artiklar i världen där fenomenet vampyrism finns beskrivet.

Eftersom fallen är så ytterligt få går det inte att karaktärisera "vampyrerna" med någon säkerhet.

- Men av det som är känt så skär en del förövare sig själva redan i barndomen och dricker sitt eget blod, säger Olle Lindquist.

- De gör det för att få utlopp för en längtan. De har drömt om blodsutgjutelse och har haft en föränderlig identitet.

Sexuell perversion

I en annan studie sägs fenomenet vara en form av sexuell perversion.

- Och det finns ingen känd behandling.

Vampyrism finns det emellertid inget svenskt känt fall av.

29-åringen är den första i sitt slag.

- Det kan ju förekomma sådana akter ändå, det syns inte vid den rättsmedicinska undersökningen, säger han.

Kannibalism är också extremt sällsynt.

Olle Lindquist var med och gjorde en kartläggning av alla styckmord i Sverige 1961-90.

Styckar kroppen

Bland de 21 styckningarna fanns två säkerställda fall av kannibalism.

De två fallen inträffade i Karlstad 1969 och i Malmö 1979.

- Vi hittade också två tre starkt misstänkta fall, säger Olle Lindquist.

I de misstänkta fallen hade delar av kropparna skurits bort på ett mycket speciellt sätt. Utländska fall har visat att sådan styckning hör ihop med kannibalism.

Olle Lindquist anser att 29-åringen uppvisar ett driftsmässigt styrt seriemördarbeteende.

Mannen är helt ren i kriminalregistret, vilket förvånar.

- Det är en rätt sen debut. Det måste ha hänt något tidigare, någon röd flagga som bör ha kunnat upptäckas.

- Men det tyder på att han är en tillbakadragen och ensam man som levt i sin egen värld - med fantasier som bland annat handlar om våld, sex och död.

Anders Johansson