Män föredrar hämnd

NYHETER

Brittiska forskare slår fast att män njuter av hämnd. Kvinnor känner istället empati.

Studien baserar sig på undersökningar av människors hjärnor.

Ett forskarlag vid University College i London slår fast att män njuter av skadeglädje och hämnd. Kvinnor är tvärtom mer medkännande.

I en studie som presenteras i tidskriften Nature deltog åtta män och åtta kvinnor. Först utsattes försökspersonerna för olika situationer där de blev antingen lurade eller belönade av inhyrda skådespelare. På så vis klassades skådespelarna som antingen goda eller onda.

Därefter fick försökspersonerna se på när skådespelarna utsattes för lindriga elchocker. Samtidigt mättes försökspersonernas hjärnaktivitet.

Resultaten visar att i de fall där goda skådespelare utsattes för elchocker visade hjärnaktiviteten att hela gruppen av försökspersoner kände medlidande.

Skadeglada män

Men när de onda skådespelarna drabbades skiljde sig resultaten åt. Kvinnorna kände fortfarande medlidande med de utsatta. Men männen tycktes reagera med viss förtjusning.

Doktor Tania Singer, som ledde projektet, säger dock att det krävs en större studie för att deifinitivt slå fast skillnaderna mellan könen.

Mats Fredriksson, professor i klinisk psykologi på Uppsala universitet, känner inte till studien, men ställer sig tveksam till resultaten.

– Det låter väl inte orimligt att evolutionen har medfört vissa skillnader mellan män och kvinnor, men jag är skeptisk. Aktiviteten i hjärnans olika områden kan betyda väldigt många olika saker, säger han.

Johan Gunnarsson