”Viktigare med bra skola än sänkt skatt”

Göran Persson svarar på Evelina Svärlings brev:

Foto: björn lindahl
Statsministern svarar Nu skriver Göran Persson tillbaka till Evelina Svärling.
NYHETER
Får svar Evelina Svärling har fått brev från statsministern.

"Hej Evelina! Tack för dina frågor som ju berör väldigt många.

1. Varför ger vi sjukpenning till folk som faktiskt kan jobba? Bara för att de inte kan jobba på sitt förra jobb betyder det inte att de inte kan jobba som kassör på Ica eller vad som helst som inte belastar de ställen de har ont.

Svar: Sjukpeng ska betalas ut till den som är sjuk och inte kan jobba. Den som är sjuk väldigt länge och inte bedöms kunna gå tillbaka till arbetet får sjukersättning på en lägre nivå.

Målet är att få tillbaka så många som möjligt i arbete. Det har försäkringskassan och arbetsgivarna ett gemensamt ansvar för. Och den som inte kan gå tillbaka till sitt gamla arbete kan få hjälp att hitta något annat.

Långa sjukskrivningar är inte bra – inte för samhället, men framför allt inte för den som går sjukskriven.

2. Varför får vi betyg först i åttan? Det skulle vara bättre om det började i sjuan för då får man bättre överblick över sina betyg och lärarnas sätt att döma.

Svar: Det finns för- och nackdelar med betyg. Nackdelen är att betygen kan bli en press som inte gynnar glädjen med att lära sig saker. Fördelen är förstås att man i någon mån kan mäta vad eleverna kan och sätta in mer stöd där det behövs. Vi vill inte att yngre barn ska vara utsatta för betygspress och vi har satt gränsen vid åttonde klass.

Det är viktigt att veta hur man ligger till i skolan och det finns andra sätt än betyg. Från och med i år har varje elev rätt att få en individuell utvecklingsplan som ska följas upp tillsammans med lärare och föräldrar. Skolan ska vara tydlig med kraven och ge det stöd och den hjälp som varje elev behöver. Alla barn ska kunna lämna grundskolan med godkända betyg – det är vårt mål.

3. Varför har vi så höga skatter i Sverige?

Svar: Jag vill att Sverige ska ha en bra och generös välfärd – alltså att vi ska bra skolor och bra vård för alla. Det är det som bestämmer hur höga skatter vi har. De senaste åren har vi kunnat sänka skatterna. Men för socialdemokraterna är det viktigare att till exempel skolan är bra än att vi nu sänker skatten ännu mer.

4. Varför gör du ingenting åt löneskillnaden mellan män och kvinnor? Män är väl inte mer värda är kvinnor och varför ska det vara en skillnad i vilken lön man får då?

Svar: Män och kvinnor är självklart lika mycket värda, när det gäller lön och allt annat. Det ska vara lika lön för lika arbete.

Det är inte det politiska systemet som sätter lönerna. Det sker i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, dvs fack och arbetsgivare, och det tycker jag är ett bra system. Det regering och riksdag kan göra är att stifta lagar. Sådana lagar har vi om att oskäliga löneskillnader inte får förekomma. Dessutom har vi en Jämställdhetsombudsman som är den myndighet som arbetar inom detta område.

Det här är ett problem vi måste komma åt, och jag förstår att du är otålig.

5. Varför anstränger sig Sverige inte mer på att internationalisera sig? Vi skulle säkert tjäna på att få en bättre kontakt med andra länder.

Svar: Jag är den första att hålla med dig. Ett litet land som Sverige klarar sig inte på egen hand. Jag tycker i och för sig att Sverige är ganska bra på att vara öppet mot omvärlden. Vi är bra på andra språk, vi handlar mycket med andra länder och många av våra unga människor väljer någon gång att plugga utomlands. Men visst kan vi och bör vi bli ännu bättre. Bland annat arbetar Sverige hårt för att underlätta för världens fattigare länder att sälja sina varor till oss rikare länder i exempelvis EU.